Ekstra præst i Fredens-Nazaret

Frederik Berggren Smidt
Frederik Berggren Smidt

Fredens-Nazaret Kirker har pr. 1. sept. 2013 ansat Frederik Berggren Smidt som præst og pastoral leder. Frederik kommer fra en stilling som præst i Tersløse Sogn på Vestsjælland.
Jobbet er en nyoprettet stilling med to fokusområder. Dels skal der oprettes et nyt gudstjenestemiljø med en mere fri liturgi. Dels ønsker menigheden at styrke ledelsen og udrustningen af menighedens 20 smågrupper og mellemstore fællesskaber.
– Vi tror, at vi med Frederik Berggren Smidt har fået en præst, der kan lede vores nye gudstjenestemiljø på en måde, så både nuværende og nye kirkegængere oplever kirken vedkommende og relevant, fortæller menighedsrådsformand Ella Pedersen.
Den nye præst er sammen med sin hustru Lise og deres tre børn flyttet ind i Ryesgade. Han glæder sig til at blive kendt med nærmiljøet og Østerbros beboere.
Eva

”Vi vil styrke menighedens frivillige ledere og samtidig udvikle Folkekirken. Det er vores vision at møde københavnerne med evangeliet – storbyrelevant og bibelnært”, siger Troels Garde Rasmussen, formand for Fredens og Nazaret Menighedsfællesskab.

Stillingen er et led i menighedens mål om at etablere flere forskellige gudstjenestemiljøer med hver deres målgruppe. Som en del af det nye gudstjenestemiljø er menigheden også ved at ansætte en musisk-kreativ gudstjenestekoordinator. Det nye gudstjenestemiljø forventes at begynde i efteråret 2013.
Eva