En kontrol- foranstaltning

Jeg ser altid frem til udsendelsen ”Grænsepatruljen” på tv2, hvor tolderne tit afslører udspekulerede smuglemetoder. Selv om det er ”Down Under”, vedkommer afsløringerne også os i Danmark. Interessant er det at se, hvordan planter og madvarer bliver kasseret, fordi de kan udgøre en alvorlig trussel for miljøet i Australien. Alt mistænkeligt bliver grundigt undersøgt, fordi man ikke ønsker sygdomme ind i landet. Man opgraderer undersøgelser, indtil det ulovlige kommer frem i lyset. Mange turister må desværre gå desillusionerede fra kontrollen med en bøde og i værste fald en lang fængselsstraf. Alt sammen, fordi man overtrådte gældende regler. Her gælder ingen ”kære mor”. En overtrædelse af normerne får konsekvens. Godt, at man har denne kontrolforanstaltning.

Jeg kan i den forbindelse ikke lade være med at tænke på vor kirkelige situation siden d. 15. juni 2012, hvor 8 biskopper var løbedrenge for en alt for ivrig kirkeminister, der i øvrigt brugte høringssvar som en narresut.
Med vedtagelsen af homovielser i kirken så man let på, at man tilsidesatte grundlovens § 4, hvori det fremgår, at staten skal understøtte den evangelisk lutherske lære – og ikke underminere den.
Man borteliminerede vigtige passager (Rom.1,18-29; 2. Pet.2,6-19; Judas vers 7-8) i Bibelen og glemte dominoeffekten. Hvis man gør noget imod Bibelen, gør man noget imod kirkens bekendelse, og gør man noget imod kirkens bekendelse, gør man noget imod grundlovens § 4, og gør man noget imod den, er det en krænkelse af grundloven – og en krænkelse af grundloven er strafbart.
Påstanden om, at grundlovens § 4 er blevet forulempet, kan ikke blive ved med at hænge i luften. Den må enten påvises eller afvises. Hvem er i stand til det?
Her burde der eksistere en kontrolforanstaltning, som kunne afsløre det ritualmisbrug, man fik listet ind over kirkens dør. Den øverste retsinstans findes i øvrigt allerede: ”Retfærdighed og ret er din trones grundvold.” Sal.89,15. Så der er håb forude.
Gert Grube,
Lundbjergvej 5,
Gårslev,
7080 Børkop