Opholdssted med i Blå Kors

Bølgebryderen, et opholdsted for udsatte unge, er blevet en del af Blå Kors.
Blå Kors har i forvejen flere botilbud, behandlingssteder og rådgivningstilbud. Bølgebryderen, som har til huse i Mariager, er dog det første opholdssted for udsatte unge, som bliver en del af Blå Kors-organisationen.
– Vi ser en fordel i at blive en del af en større og kendt organisation som Blå Kors, fordi det er svært at markedsføre sig overfor kommunerne som et lille sted, forklarer Allan Pedersen, der er leder af Bølgebryderen.
Bølgebryderen har eksisteret som selvstændig institution siden 1995 og har blandt andet sejlet en del med de unge beboere på sejlskibet Agape, som Blå Kors også bruger.
Eva