Vælg Jesus

Finn Kier-Hansen Landsleder for YFC
Finn Kier-Hansen
Landsleder for YFC

Bekymringer udfordrer den førsteplads, Jesus skal have i mit liv. Og når Jesus ikke er Herre, knækker snoren, så bekymringerne vinder!

Netop som jeg satte mig til tasterne, ringede min kone og sagde, at vores yngste, en teenager, var væk! Det tændte straks op under bekymringskedlerne! Nogle minutter senere kom en smsbesked: ”Fundet”. Samme dag havde en af hundene tilsyneladende blodig afføring. Jo, rammen var sat for en prædiken om bekymring.

Billederne i dagens Bibeltekst er som taget ud af en Morten Korch film, vægstykkets natursceneri udfolder sig for det indre blik, når vi læser om himlens fugle og markens blomster. Det oser så meget af idyl, at det lidt for let skubbes væk og overlades til en forestillet, men nu tabt tid for mange hundrede år siden, hvor der ikke var noget at bekymre sig for!
Naturligvis var der noget at bekymre sig for, også i gamle dage. Jesus taler jo til mennesker, som forstår at bekymre sig, dengang som nu!
Så måske giver det faktisk mening at dvæle en stund ved de billeder, Jesus anvender! Måske kan de også lære os noget i dag?

Hvad afspejler skaberværket?

Se på fuglene … se på blomsterne! Spejl dig i Guds skaberværk. Det er sandelig en kraftfuld invitation fra den treenige Gud, som fra tidernes begyndelse byggede verden med harmoni, sammenhængskraft og bæredygtighed.
Bekymringsløshedsordene fra Bjergprædiken er en del af Jesu beskrivelse af hans rige, Gudsriget. Guds rige er stadig kendetegnet ved at være bæredygtigt og sammenhængende. Og derfor kan du og jeg, ligesom blomsterne, bierne og fuglene, leve ubekymret i Guds rige.
Denne ubekymrethed er ikke at forveksle med ligegyldighed! Vi er givet en forvalteropgave, der følger ansvar med, der er et arbejde at udføre, hvad enten det handler om at være en del af den primære fødevareproduktion, eller som det med større sandsynlighed nu om dage kan indebære, nemlig at hjælpe ældre, undervise de unge, passe børnene eller drage omsorg for de syge.
Disse opgaver skal håndteres med stor ansvarlighed, en ihærdig indsats og sikkert også i ny og næ en bekymringslignende opmærksomhed, men altså uden den eksistentielle bekymrethed, som alene dræner os, og synes at præge os så voldsomt.

Hvor kommer det da fra?

Når nu designet er godt, og rammen for det bekymringsløse liv er givet os, hvor knækker snoren så for os?
Svaret ligger i de første ord i dagens tekst: Ingen kan tjene to herrer! Jeg må være ærlig at indrømme: Her kæmper jeg en stadig kamp! Det er så udfordrende for mig at lade mit liv afspejle, hvad jeg med min mund bekender, nemlig at Jesus Kristus er Herren!
Der er nemlig så meget, som stræber efter samme position. Og det meget er ikke bare meget i omfang, men også i nærvær! I teksten peger Jesus på pengene som en af de guder, der gør ham rangen stridig! Det kan jeg sagtens forstå!
Og ser man sig omkring i samfundet er det ikke svært at få øje på en del andre ”guder”, som kæmper om at gøre os til deres slaver. De fleste falder i kategorierne magt, begær og sex.
Når jeg, når vi, fortvivlet forsøger at tjene to herrer, eller når vi måske endda dropper forsøget på overhovedet at anerkende Jesus som Herre, så knækker snoren!
For så er der ikke længere harmoni i Guds rige.
Og disharmoni føder bekymring – for når noget ikke stemmer, når noget ikke er, som det bør være, så kommer hjernen på overarbejde, så ligger vi vågne om natten, så sidder vi ved morgenmaden og kan ikke overskue, hvordan dagen skal nå til ende, så gør maven og hovedet ondt.
Det er ikke af Guds rige!

Søg først …

Jesu svar på denne udfordring er både banalt og samtidig komplekst: Opgiv forsøget på at tjene to herrer. Det du’r alligevel ikke.
Hvordan opgives det? Jeg tror ikke, der findes anden vej end en intentionel viljesbeslutning og bekendelse: ”Jesus, du er Herre!” kombineret med en solid bøn til Gud: ”Herre, giv mig styrke til at følge dig, og dig alene!”
Og så er jeg sikker på, at vi aldrig må bilde os ind, at det er let! Det er en daglig beslutning, som skal træffes, når vi slår øjnene op: ”Jesus, du er Herre, også i dag!”.
Praksis fødes ud af bekendelsen, ud af viljens beslutning. Og på den måde skabes en praksis om at søge Guds rige og gøre hans vilje. Og igen, på den måde får vi alt det andet i tilgift, og vigtigst blandt alt det andet er det bekymringsløse liv!
Må Gud velsigne dig til at træffe det gode valg!

Matt. 6:24-34

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

24 Ingen kan tjene to herrer. Enten vil man hade den ene og elske den anden, eller man vil satse på den ene og ignorere den anden. I kan ikke tjene både den sande Gud og pengeguden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Om ikke at bekymre sig

25 Det er derfor, jeg siger, at I ikke skal bekymre jer for, om I nu også har mad og drikke og tøj at tage på. Er livet ikke mere end maden og tøjet?
26 Se på fuglene! De hverken sår, høster eller samler forråd, men jeres himmelske Far sørger for dem. Er I ikke mere værd end dem? 27 Kan nogen af jer mon ved at bekymre sig forlænge sit liv med bare en eneste dag?
28 Hvorfor bekymrer I jer for, om I har tøj at tage på? Se på blomsterne, hvordan de vokser uden at gøre sig anstrengelser. De hverken spinder eller væver. 29 Men det siger jeg jer: Ikke engang Salomon i al sin kongepragt var klædt så smukt som dem.
30 Når Gud nu sørger for blomsterne, der folder sig ud i dag og visner i morgen, skulle han så ikke sørge for jer? Hvor er jeres tro dog lille. 31 Lad derfor være med at bekymre jer for, hvordan I skal få noget at spise og få tøj på kroppen. 32 Lad de gudløse om det. Det er jo det, de satser på. Jeres himmelske Far ved godt, at I har brug for de ting.
33 Søg først Guds rige og gør hans vilje, så får I alt det andet i tilgift. 34 Lad altså være med at bekymre jer for, hvad der vil ske i morgen, for morgendagen skal nok komme med sine problemer helt uden hjælp. Dagen i dag har problemer nok i sig selv.