Årsmøde i bibelbevægelse

Jesper Langballe talte på årsmødet om folkekirkens forfatning.
Jesper Langballe talte på årsmødet om folkekirkens forfatning.

Lørdag den 28. september var der årsmøde i bevægelsen Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse (Kirkens Ja og Nej).
Det foregik i missionshuset “Klippen” i Lemvig og startede med morgenkaffe, efterfulgt af en kort altergangsgudstjeneste ved pastor Brian Christensen, Lemvig Bykirke.
Resten af formiddagen gik med formandens årsberetning, orientering om regnskabet og drøftelse heraf. Efter frokostpausen var der foredrag – først ved sognepræst Heinrich W. Pedersen, Nørup, om “Udfordringer til folkekirken fra den globale kristendom” – derefter ved tidl. MF pastor Jesper Langballe, Randers, om “Kirken som kirkens mål” – om kirkens forfatning.
Jakob