Personlighedskursus i Karlslunde

Karlslunde Strandkirke lægger i perioden 5. oktober – 11. december lokaler til kursus i Enneagrammet. Kurset forløber over en lørdag samt 2 aftener.
Enneagrammet er et persontypeværktøj, som beskriver 9 forskellige personlighedstyper og giver en grundig indsigt i, hvilke forskellige faktorer der virkeligt motiverer mennesker. Det er et redskab til at forstå sig selv og andre og dermed danne grobund for at skabe langt bedre relationer, bedre kommunikation, færre konflikter, øget produktivitet og dermed langt bedre trivsel.
Jakob