Nutid, fremtid og evighed i lyset af Bibelens sidste bog

Tidligere bibelskolelærer og missionær Svend Åge Jacobsen ”har brugt et liv på at læse Åbenbaringsbogen og bede om lys over den. Der er stadig en del, han ikke forstår. Men han har fået lys over det væsentlige,” hedder det på bogens bagside.
Svend Åge Jakobsen: Se, jeg gør alting nyt.

Johannes Åbenbaring er adresseret til Guds tjenere, men alle inviteres til at lytte med!

Det fastslår tidligere missionær og bibelskolelærer Svend Åge Jacobsen i bogen ”Se, jeg gør alting nyt” (side 29). Han understreger, at Bibelens sidste bog er en vejledning til frelse. Den har til formål at hjælpe den kristne menighed til at blive bevaret i troen på Jesus gennem de sidste tider. Bogen er opdelt i tre afsnit med overskrifterne: Nutiden, Fremtiden og Evigheden.

Nutiden (kap. 1-3)

I det første kapitel i Åb møder vi bogens hovedbudskab (v. 4-8)og Bibelens hovedperson ”Den herliggjorte Menneskesøn”. ”Der er groft sagt fire billeder af Jesus i Bibelen.

– I GT er der profetier om Jesus som den kommende.
– I evangelierne ser vi Jesus som den fornedrede.
– I apostlenes breve ser vi Jesus som den forklarede, så vi forstår meningen med det hele.
– I Åb ser vi Bibelens største billede af Jesus som den herliggjorte i Himlen,” hedder det side 21.

Fremtiden (kap. 4-19,10)

Mens ”Nutidsbogen” beskriver kirkens eller menighedens historie, er kap. 4-19,10 mere en slags verdenshistorie. I kap. 4 møder vi Gud Fader, som sidder på tronen med bogrullen, fremtiden, i sin højre hånd. Kap. 5 viser os Jesus, som kan åbne bogrullen. Men Åb fremstiller ikke alle begivenheder i kronologisk rækkefølge.

Bogen er som et musikstykke, hvor flere satser eller temaer gentages med variation på vej mod klimaks, forklarer Svend Åge Jakobsen (side 10). I ”Fremtidsbogen” findes mange dramatiske afsnit om de trængsler, der skal ramme verden før Jesu genkomst. Men Gud værner sit folk, og han sætter sit segl på deres pander.

Der er trøst at hente for Guds folk også i beskrivelsen af åndskampen, hvor ”Den falske treenighed”, dvs. Dyret fra havet, Dyret fra jorden og Dragen prøver at forføre mennesker. Antikrist og hans rige beskrives på flere måder, som til dels ligner beskrivelsen af Jesus og Guds rige, påpeger Svend Åge Jakobsen med en række eksempler.

Hvad er Dyrets mærke?

I denne sammenhæng kommer forfatteren ind på ”Dyrets mærke” som modstykke til Guds folks besegling med Helligånden. En af konklusionerne er, at Dyrets mærke er noget, som ”den falske profet” forfører folk til at tage på sig”. Derfor er dyrets mærke noget, vi først kan få på os, når Antikrist og den falske profet er trådt synligt frem. Dette mærke hører også sammen med tilbedelsen af Antikrist (side 101).

Mange kristne er bekymrede for om dette mærke fx. har form af en chip i hånden. Og det kan godt tænkes, at mærket bliver af denne type. Men man får ikke dyrets mærke på sig ved et tilfælde. Det hænger sammen med et bevidst valg, mener Svend Åge Jakobsen. I de afsluttende kommentarer til Johannes’ Åbenbaring skriver Svend Åge Jakobsen: ”…hovedindholdet er det samme hele vejen igennem som i Åb 1,5: ”Jesus elsker mig og har løst mig fra mine synder med sit blod”. Hold altid frimodigt fast i det under alle forhold, så er du ”salig” allerede nu!”

Appendiks: Tusindårsriget

Efter de afsluttende kommentarer til Åbenbaringens sidste vers følger et appendiks om seks forskellige opfattelser af Tusindårsriget. Disse modeller betegnes hhv. Middelalder-modellen, Fremskridts-modellen, Dommedags-modellen, Kirke-modellen, Himmel-modellen og endelig Fremtids-modellen, som forfatteren tilslutter sig. Himmel-modellen beskrives som den opfattelse, at Tusindårsriget er ”virkeligheden for de døde troende i den himmelske verden”.

Tidsmæssigt foregår dette mellem Jesu 1. og Jesu 2. komme. Fremtids-modellen har derimod fokus på tiden efter Jesu 2. komme og før Jesu 3. komme og Dommedag. Denne periode vil være præget af omfattende mission, og jøderne vil leve i tryghed i deres eget land med Jesus som konge.

Svend Åge Jakobsens bog er både sjælesørgerisk og opbyggelig for alle kristne, der frygter begivenhederne i de sidste tider – før Jesus gør alting nyt.

Søren Holst: Messias
144 sider. 119,95 kr.
Bibelselskabet