Evangelist er med på listen over anerkendte trossamfund

Der findes ca. 185 anerkendte trossamfund i Danmark. I 2022 kom der otte nye til, og et af dem er frikirken Evangelist.

Som udgangspunkt kan borgere i Danmark bare sende en ansøgning om anerkendelse af deres trossamfund til Kirkeministeriet. Man skal vedlægge samfundets vedtægter, beskrivelse af ritualer og have mindst 50 myndige medlemmer. Desuden skal trossamfundet aflevere et årligt regnskab til Kirkeministeriet, skriver Kristeligt Dagblad.

Hvis trossamfundet anerkendes, kan medlemmerne trække kontingentet fra i skat. Der vil også være mulighed for at få vielsesmyndighed, for at kunne invitere udenlandske prædikanter til landet og måske få fritagelse for ejendomsskat.

Christian og Karen Hedegaard.

Otte nye trossamfund

De otte trossamfund, der blev anerkendt i 2022 er: Den islandske Menighed i Danmark (evangelisk-luthersk); Dhammachaya Buddhist Center Danmark (theravada-buddhisme); Foreningen Evangelist (hvis leder stadig er Christian Hedegaard, som flyttede til USA efter en dom for kvaksalveri i 2011); Masjid Al-Iman – Amager Islamisk Kulturforbund (sunni-islam); Pak Culture Society Brøndby (pakistansk moské); Tariqa Burhaniya Dusuqiya Shazuliya (sufi-islam); The Natural Forest Monastery in Randers (theravada-buddhisme) og Æonisk Trossamfund (som dyrker de græske guder).

Disse meget forskellige nye trossamfund er blevet anerkendt i overensstemmelse med Grundlovens § 67, hvor det hedder: ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

Kirken For det Flyvende Spaghettimonster blev dog ikke anerkendt af Kirkeministeriet. Et udvalg vurderede nemlig – efter en fem år lang proces – at gruppen bærer mere præg af at være et livssynssamfund og en religionskarikatur end af at være et trossamfund, skriver Kristeligt Dagblad.

Religionsfriheden – også uden for Folkekirken

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd forklarer på hjemmesiden under ”Vejledning for organisering af trossamfund i Danmark”, at religionsfriheden dels beskytter borgere og trossamfund mod offentlig indblanding i, hvordan de udøver deres tro, og dels sikrer, at trossamfundene følger samfundets love og regler mht. skat, ansættelsesforhold, forsikring mm.

Siden 1. januar 2019 har Danmark haft en ”Lov om trossamfund uden for folkekirken”. Man kan vælge at være en del af et religiøst fællesskab uden at være en organisation, men så kan man ikke fx have en fælles bankkonto eller ansætte en præst, forklares det i vejledningen. Hvis man derimod ”ønsker at være et anerkendt trossamfund, skal man leve op til en række krav vedrørende organisering, formulering af trosgrundlag, regnskab, revision, medlemsregistrering m.v.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:På Kirkeministeriets hjemmeside kan man læse om ansøgningsprocessen samt rettigheder og fordele ved anerkendelse af trossamfund.