Gudstjeneste udfordrede mf’ere

Formanden for den Danske Præsteforening, Per Buchholdt, holdt en prædiken om værdier til Åbningsgudstjenesten i Folketinget den 1. oktober.
Han talte over teksten i Matthæusevangeliet 6, hvor Jesus siger: ”Ingen kan tjene både Gud og Mammon.” Om det sagde han til de politikere, der havde valgt at gå til gudstjeneste:
”Pengene eller livet? Det er dette ”enten eller”, den modsætning evangeliet sætter op i dag, når Jesus i sin bjergprædiken taler om, at vi ikke kan tjene både Gud og mammon. Pengene eller livet?” og han fortsatte længere henne i prædikenen:
”Økonomi er et vigtigt omdrejningspunkt for vores samfund, men hvis økonomi præger hele vores liv og hele vores selvforforståelse, bliver det til en ny religion.” Og han sluttede:
”Hvad sætter vi højest? Pengene eller livet? Evangeliet er ikke i tvivl. Så vælg da livet.”
Eva