Ny bog vil bidrage til fred og forståelse

Kurt Christensen er professor i etik og religionsfilosofi ved Menighedsfakultetet i Århus. Hans nye bog kortlægger ligheder og forskelle mellem kristendom og islam.
Kurt Christensen er professor i etik og religionsfilosofi ved Menighedsfakultetet i Århus. Hans nye bog kortlægger ligheder og forskelle mellem kristendom og islam.

Professor i etik og religionsfilosofi har en helt særlig mission med sin bog ’Lydighed eller lovsang’. Vi skal kunne debattere islam og kristendom på et oplyst grundlag, siger Kurt Christensen.

Kurt Christensen præsenterede i sommer resultatet af flere års grundige studier i Koranen og de muslimske traditioner. Bogen ’Lydighed eller lovsang’ (Forlaget Kolon 2013) kortlægger ligheder og forskelle mellem de to store verdensreligioner, kristendom og islam.

– Jeg håber, min bog kan bidrage til, at vi lever sammen på et informeret niveau. Måske kan bogen også bidrage til at modvirke de fordomme, vi som kristne har om muslimer, så vi ender med at se det, der i virkeligheden er os imellem, siger Kurt Christensen.
Han er medlem af Center for Kristen Tænkning (CKT) og er professor i etik og religionsfilosofi ved Menighedsfakultetet i Århus. Fakultetet er et såkaldt ”bibeltro” alternativ til de teologiske fakulteter ved universiteterne i Århus og København. Her kan de studerende få en bachelorgrad efter fire års studier og derefter fortsætte på universiteternes kandidatuddannelse.

Ikke enhed – men indsigt

Kurt Christensen har ikke til hensigt at skabe enhed mellem kristne og muslimer, men ”bogen kan forhåbentlig give os alle indsigt i ligheder og forskelle”.
– Dér, hvor vi er uenige, skal uenigheden være reel. Så kan vi være uenige på et oplyst grundlag. Og forhåbentlig leve fredeligt med hinanden, uddyber han.
Du underviser i bibeltro kristendom. Hvorfor studere islam?
– Jeg havde selv brug for at få styr på islams tilblivelse og indhold. Jeg havde også brug for at kunne levere brugbare svar til mine studerende. Og jeg følte, at bogen kunne bidrage med en akademisk tilgang til emnet og stille spørgsmålet: Er islam så vandtæt og skudsikker, som dens fortalere påstår?
Er den vandtæt?
– Nej, muslimske lærde har også deres problemer. Islams største problem er, at de ikke har haft en oplysningstid. Mange muslimer vil modsætte sig, at man skal kunne stille spørgsmål til alting. Tankegangen minder faktisk meget om Jehovas Vidner, hvor man jo heller ikke må stille spørgsmål til ledernes autoritet og tolkning.

Problematisk metode

Kurt Christensen har primært undersøgt Koranen. Men han har også studeret Haditerne, der bl.a. fortæller mere detaljeret om profeten Muhammeds liv, og Sharia, der er de islamiske lærdes opsummerede love om, hvordan en rettroende muslim bør leve.
– Jeg er gået grundigt til værks og har studeret Koranens tilblivelse og den metode, hvormed Haditerne er blevet regnet for troværdige. Hvad angår Koranens tilblivelse skal vi huske, at der oprindelig var fire versioner af Koranen. Her nedsatte man en komité omkring 652-656, der autoriserede en helt ny version og brændte de fire andre.
Hvad angår vurderingen af Haditernes troværdighed bruger de en problematisk metode, siger Kurt Christensen.
Metoden kan sammenfattes i vendingen ”vidnernes troværdighed”.
– Man henviser til det og det vidne, der kan bekræfte, at Haditheerne er autentiske. Problemet er bare, at selv troværdige vidner kan glemme og misforstå noget.

Mere dokumentation i kristendommen

Men er det ikke samme proces som kristendommen har været igennem? Kejser Konstantin indkaldte til et koncil i 325, hvor den nytestamentlige kanon blev fastlagt…
– Jo, men vi har som kristne en lang række skrifter, som vi kan bruge til at kontrollere, om Bibelen er korrekt gengivet. Desuden er der enkelte ikke-kristne forfattere fra den tid, som kan bekræfte, at Jesus har levet osv. Fundet af skriftrullerne i Qumran dokumenterer, at det Gammel Testamente, som vi har i dag, er identisk med Toraen og profeterne på Jesu tid. Det er et vigtigt vidnesbyrd om, at skrifterne ikke er omskrevet og fordrejet op gennem tiden. Der er også en lang række skrifter fra det 2. århundrede efter Kristus, som holder vores Ny Testamente på plads. Kirkefædre som Tertullian og Origenes regnede med de samme evangelier og breve, som vi i dag betragter som skrifterne i Ny Testamente. Der er slet ikke samme store antal bekræftende kilder i islam.
Kurt Christensen tilføjer:
– Konstantins kirkemøde bekræftede blot de skrifter, som allerede var accepteret af urkirken. Kirkefædrene henviser til de nytestamentlige skrifter, ikke de gnostiske skrifter, som jo også var i omløb på den tid. Der er således over 150 års solidt vidnesbyrd om, at Ny Testamente rummer de skrifter, som var toneangivende og ansås for troværdige på den tid.

Kurt Christensens bog ”Lydighed eller lovsang” blev til efter flere års grundige studier i Koranen og de muslimske traditioner.
Kurt Christensens bog ”Lydighed eller lovsang” blev til efter flere års grundige studier i Koranen og de muslimske traditioner.
Håber muslimer vil læse bogen

Kurt Christensen håber, bogen vil blive læst af mange, både kristne og muslimer.
– Den kan måske være med til at modvirke nogle af de fordomme, muslimer har om deres egen religion, fordi de netop ikke har tradition for at debattere. I islam er det ikke tilladt at sætte spørgsmålstegn ved ledernes tolkninger. Men her kan de måske lære noget af vores tilgang til religiøse skrifter, siger Kurt Christensen.
I bogens forord lægger han ikke skjul på, at ”Lydighed eller lovsang” også kan bruges til at fortælle muslimer om kernen i kristendommen:
– Bogen kan tilskynde os kristne til at drive mission blandt muslimer. For vi har noget, de ikke har. Vi har evangeliet. De skal klare det hele selv. Vi ved, at vi er frelst på grund af Jesus. De kan aldrig vide, om de har gjort det godt nok, eller om det gode i tilstrækkelig grad opvejer det onde, siger Kurt Christensen.

Lydighed eller lovsang er udgivet af forlaget Kolon. Indholdsfortegnelse og forord kan læses online på http://lohse.dk/brands/kolon/lydighed-eller-lovsang.html.


Artiklen fortsætter efter annoncen: