EU skal respektere fostre

Borgerinitiativet One of Us til fordel for de ufødtes rettigheder blev en stor succes med næsten dobbelt så mange underskrifter som nødvendigt for at gennemføre ændringer i EU-politikken.
Borgerinitiativet One of Us til fordel for de ufødtes rettigheder blev en stor succes med næsten dobbelt så mange underskrifter som nødvendigt for at gennemføre ændringer i EU-politikken.

Det europæiske borgerinitiativ One of Us, som vil beskytte menneskeliv fra befrugtningen, samlede 1.9 millioner underskrifter, oplyser Ellen Højlund Wibe fra Retten til Liv.

Det europæiske pro-life ’Borgerinitiativ’ One of Us kommer som det første i mål med næsten 1,9 millioner underskrifter.

One of Us-initiativet opfordrer EU til ved lov at anerkende det befrugtede æg som ”en af os” og indstille al finansiering, der indebærer destruktion af menneskeligt liv.

Målet blev nået

Mandag den 11. november 2013 var endelig deadline for indsamlingen af underskrifter, og initiativet fik næsten dobbelt så mange underskrifter, som krævet. Det gør dette pro-life initiativ til Borgerinitiativets første og største succes.
Hele 20 EU-lande samlede det minimum af underskrifter, som kræves af mindst 7 lande.

Kravet til EU

”I budgettet skal der ikke bevilliges finansiering af aktiviteter, der ødelægger menneskelige embryoner eller forudsætter destruktion af disse”, hedder det i borgerinitiativets krav til EU.
Forskningen må altså ikke ødelægge menneskelige embryoner, fx for at fremskaffe stamceller. EU må heller ikke hverken direkte eller indirekte, støtte organisationer, der tilskynder til eller støtter abort.

Underskrift-tjek

De enkelte medlemslande har 3 måneder til at godkende det endelige antal gyldige underskrifter. Derefter, og inden for 3 måneder, skal EU-kommissionen og Parlamentet mødes med organisatorerne bag kampagnen for at drøfte de problemstillinger, som initiativet peger på.
Den Europæiske Kommission skal også vedtage en officiel respons, hvor de præsenterer, hvilke tiltag de vil foreslå som svar på initiativet. Kommissionen er dog ikke tvunget til at fremsætte et lovindgreb som resultat af initiativet.

Danmark fik 80 procent

I Danmark nåede man op på 80 % af det ønskede minimum, men det får ingen indflydelse på vores fortsatte deltagelse i initiativet. Sammenlignet med andre ikke-katolske lande er procentdelen også høj i Danmark.
I sidste weekend mødtes hvert lands nationale koordinatorer i Polen til drøftelse og planlægning af forløbet videre frem.
Fra Danmark deltog landssekretæren i Retten til Liv, Ellen Højlund Wibe.