Fra kors til sejr og opstandelse

s15_etnForargeligtD.A. Carson formidler det forargelige i evangeliet, så man får øjnene op for nye sider af det.

Carson har evnet at kombinere sin teologiske tyngde som professor i Ny Testamente med en klar, frisk og jordnær skrivestil i en glimrende bog for alle, der har svært ved at forstå evangeliets kerne: Jesu død på korset, menneskehedens syndighed og løsningen, Jesu sejr på korset, opstandelse, tvivl og tro.

Selv om det er kendt stof for bibellæsere, så præsenterer Carson det, så alle kan være med og få ny indsigt i det forargelige, at den almægtige Gud lod sin søn dø på et kors for derved at sejre!

Korsets paradokser

Bogens titel på engelsk ”Scandalous” kan måske skygge lidt for bogens sammenhæng, som kan tolkes som korsets paradokser, årsag, løsning og sejr. For hvordan kan det være at han, som bliver hånet for at være konge, er kongen; at han, som har al magt, er magtesløs på korset; at han, som kan frelse andre, ikke frelser sig selv; at han, som råber i fortvivlelse, stoler på Gud. Carson byder på spændende analyser, så læserne kan se nye sider af evangeliets kerne.

Synd og sejr

Kapitlet ”Hele Bibelens centrum” om Rom 3,21-26 påpeger, at alle mennesker gennem alle tider har syndet gennem oprør mod Gud, og at synd er det, som moderne mennesker har sværest ved at forstå. Derfor er det uddybet. Men Gud er den samme i Det Gamle og Det Nye Testamente, og det må vi forstå, for ellers kan vi ikke forstå, hvad løsningen er, skriver Carson. Gud er god, gavmild, kærlig og nådig i Det Gamle Testamente såvel som vred i Det Nye Testamente, jf. Åb 14,17-20.
Den gode nyhed er, at Guds retfærdighed er for alle, både jøder og ikke jøder, ved troen på Jesus. Han bliver så den, der forløser mennesker fra synd ved at blive et sonoffer, da Gud viser sin retfærdighed gennem Kristi kors. Kristi sejr uddybes med henvisninger til Åbenbaringsbogen, og hvad kristne bør gøre for at sejre.

Opstandelse, tvivl og tro

De to sidste kapitler er spændende læsning, hvor optakten til emnet om opstandelse er historien om Lazarus, som Jesus opvækker fra de døde. Her er en meget tankevækkende analyse, som forbereder læseren på Jesu opstandelse og fortsætter i næste kapitel med efterspillet i historien om apostlen Thomas, som tvivlede på Jesu opstandelse. Carson giver læseren en dybere forståelse af Thomas’ tvivl og tro med henvisninger til Jesu lære i Johannesevangeliet, som Thomas formentlig har hørt og husket.

 D. A. Carson
Forargeligt
– Kristi kors og opstandelse
183 sider
200 kr. 
LogosMedia /Lohse