Jesus kommer igen!

Af Ingrid Markussen Missionær og forfatter, Christiansfeld
Af Ingrid Markussen
Missionær og forfatter, Christiansfeld

Jesus vil dele mennesker op i to grupper. Alle skal vi stå til regnskab foran Jesus, når han kommer igen.

Han kommer som kongen og vil sidde på sin herlighedstrone. Mildt og blidt, men med autoritet, vil han sige til dem ved den højre side: ”Kom, I min Fars velsignede! Tag det rige i besiddelse, som har stået klar til jer, fra verdens grundvold blev lagt.”
Det er Jesus, der taler sådan. Fantastiske dejlige ord.

Velsignelsen først

Vor Far i Himlen har planlagt det allerbedste for os, længe før vi blev født.
Jesus begynder med at fortælle om velsignelsen. Den største velsignelse er, at han har sonet alle vore synder på Golgatas kors.
Vi må tage imod dette i tro og vide, at vore synder er os tilgivet. Dermed bliver vi sat fri til at tjene Jesus og vor næste.

Livet afslører os

Vores liv må derfor være vidne om, at vi lever under Guds velsignelse, og at vi har Jesus til Herre og Frelser. For det er ikke ligegyldigt, hvordan vi lever vores liv sammen med andre mennesker.
Jesus vil på dommens dag sige: ”Hvad I har gjort imod selv den mest oversete af dem, som er mine, det har I også gjort mod mig.” Og Jesus giver eksempler på, hvad det er, vi skal gøre. Vær barmhjertig mod dine medmennesker, vis dem kærlighed og omsorg.
Når Guds kærlighed og velsignelse får plads i vore hjerter, så har vi nok at give af til andre mennesker. Tro og gerning hører sammen i vores liv. Jak. 2.26: ”Ligesom kroppen dør, når åndedrættet hører op, sådan dør troen, hvis den ikke giver sig udtryk i handling.”
På dommens dag vil det vise sig, om vi levede i troen på Jesus.

Jørgen Markussen har lavet træsnittet med motiv af Jesus som verdens dommer og teksterne fra Joh. 5,24 og Åb. 22,20: Jeg kommer snart.
Jørgen Markussen har lavet træsnittet med motiv af Jesus som verdens dommer og teksterne fra Joh. 5,24 og Åb. 22,20: Jeg kommer snart.
Skabt til gode gerninger

Efs.2.-10: ”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.”
Vi er frelst af nåde, ikke af gerninger, det står fast. Men Gud har faktisk tilrettelagt gode gerninger for den enkelte af os, for at vi skal vandre i dem.
Så også gode gerninger er af nåde givet til os. Og vi bliver velsignede af Gud ved at vandre i dem. Som de mennesker på højre side kan også vi føle, at vi ikke fik gjort ret meget for vores næste og dermed for Jesus. Men på grund af Guds nåde imod os i Jesus Kristus vil ordene alligevel lyde til os:”Gå ind til evigt liv”.

Gå bort til dom

Til dem ved den venstre side er der ingen mildhed fra Jesus.
Der bliver ikke kaldt ”kom”, men i stedet for ”gå bort”.
Det var, fordi de ikke mente at have brug for frelsen i Jesus Kristus og dermed Guds nåde og velsignelse.
Samtidig havde de også afvist hans kald her i livet til at vandre i de gode gerninger, som Gud havde tilrettelagt for dem.
De havde måske ikke levet deres liv så meget forskelligt fra dem ved den højre side, men de havde afvist Jesu forsoningsdød for deres synder. Og det ender med, at Jesus siger, at de skal gå bort til evig straf.

Tænk over dit liv

Men det var aldrig Guds vilje, at en eneste af os skulle gå fortabt.
Jesus er ikke kommet igen, endnu – men han advarer os, om at han kommer. Han vil have os til at tænke over vores liv. Se sandheden om os selv. Lever vi i troen på Jesus, og lever vi i de gode gerninger, som Gud har forberedt til os at vandre i? Eller lever vi bare for os selv og hygger os? Hvordan lever du dit liv?
Til højre til evigt liv eller til venstre til fortabelsens evige ild, det er spørgsmålet til dig og mig i denne tekst.

Mat. 25:31-46

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den afsluttende dom
Når Menneskesønnen kommer i sin kongeværdighed sammen med alle englene, så vil han tage plads på sin herlighedstrone, 32 og mennesker af alle folkeslag vil samles foran ham. Da vil han dele dem op i to grupper, som en hyrde adskiller får og geder. 33 Fårene vil han anbringe ved sin højre side og gederne ved sin venstre.
34 Derefter vil han sige til dem på højre side: ‘Kom, I min Fars velsignede! Tag det rige i besiddelse, som har stået klar til jer fra verdens grundvold blev lagt. 35 I gav mig jo noget at spise, da jeg var sulten, og noget at drikke, da jeg var tørstig. I bød mig velkommen, da jeg stod som fremmed, 36 og skaffede mig tøj, da jeg intet havde at tage på. I så til mig, da jeg var syg, og I besøgte mig i fængslet.’
37 De, der har gjort Guds vilje, vil svare: ‘Herre, vi har da aldrig set dig sulten og givet dig noget at spise, eller tørstig og givet dig noget at drikke. 38 Vi har da heller aldrig set dig stå som fremmed og budt dig velkommen, eller set dig stå uden tøj og skaffet dig noget. 39 Vi har da aldrig set dig syg eller i fængsel og besøgt dig.’ 40 Da vil han svare dem: ‘Det siger jeg jer: Hvad I har gjort imod selv den mest oversete af dem, som er mine, det har I også gjort mod mig.’
41 Derefter vil han vende sig til dem på sin venstre side og sige: ‘Bort med jer, I, der står under Guds dom! Bort til den evige ild, der er bestemt for Djævelen og hans hjælpere. 42 I gav mig jo intet at spise, da jeg var sulten, og intet at drikke, da jeg var tørstig. 43 I bød mig ikke velkommen, da jeg stod som fremmed, eller skaffede mig tøj, da jeg intet havde at tage på. I så ikke til mig, da jeg var syg eller i fængsel.’
44 Da vil de svare på samme måde: ‘Herre, vi har da aldrig set dig sulten eller tørstig, fremmed eller uden tøj, syg eller i fængsel, så vi kunne have hjulpet dig.’ 45 Da vil han svare dem: ‘Det siger jeg jer: Hvad I ikke har gjort mod selv den mest oversete af disse mennesker, det har I heller ikke gjort mod mig.’
46 Den sidste gruppe vil gå bort til evig straf, men de første, som har gjort Guds vilje, vil gå ind til evigt liv.«