Spot ikke Gud!

Af Bodil Lanting Cand. teol., journalist
Af Bodil Lanting
Cand. teol., journalist

Med henvisning til ytringsfriheden ønsker flere at ophæve blasfemiparagraffen. Men Gud lader sig ikke spotte – og respekt for andre er ikke ligefrem en dansk skødesynd.

Vi sad på oversætterkontoret i det sydlige Etiopien. Mine tre lokale oversættere – en baptist, en lutheraner og en katolik, morede sig over de vestlige oversættelser af teksten i 1. Kongebog om Nabots vingård. Kong Akab ønskede at købe nabogrunden, men naboen, Nabot, ville ikke sælge. Kongen blev deprimeret og sur og gik i seng, hvor hans onde kone fandt ham og fik historien ud af ham. Hvorpå hun selv tog affære:
– Du skal bare anklage Nabot for at have forbandet Gud og kongen, sagde hun. Og som sagt, så gjort. Den falske anklage kostede stakkels Nabot livet, og kongen fik grunden.
Mine oversættere fattede ikke, at nogen kunne tro, at man kan forbande Gud og kongen:
– Det virker bare ikke! sagde de og forklarede, at en far kan forbande sit barn. Det virker. Men man kan altså ikke forbande opad i systemet!
Disse anden- eller tredjegenerations kristne afslørede, hvad der foregik i deres område. Erfaringen havde talt. En forbandelse virker, hvis den går nedad i et hierarki!
Jeg fandt en slags forklaring i Hebræerbrevet 7:7, hvor der tales om, at den højerestående velsigner den laverestående. Og vi måtte formulere anklagen mod Nabot som en anklage for at have forhånet og talt ondt om Gud og kongen. Så forstod alle i sproggruppen, hvad det drejede sig om.
Blasfemiparagraffen i Danmark handler ikke om at beskytte Gud eller kæmpe for hans ære, men om at beskytte folk mod hån og diskrimination. Og selv om paragraffen kun er brugt ganske få gange, er der ingen grund til at sløjfe den i ytringsfrihedens navn. Ingen emsig Ligestillings- og Kirkeminister kan nemlig ophæve alle hierarkier eller forskelle.
I Pakistan bruges blasfemiloven mod alle, som (måske) handler mod islam – og det koster menneskeliv. Men det er jo ikke problemet med den danske blasfemiparagraf.
Det handler nemlig om respekt. Lad os for alt i verden blive bedre til at vise både respekt og kærlighed overfor andre mennesker.
Men lad os også huske, at ’Gud er Gud, om alle mand var døde’. Gud lader sig ikke spotte. Adventstiden minder os om, at Jesus kommer igen for at dømme levende og døde. Lad os tjene ham – og lad os velsigne andre på alle måder. Det kan man også gøre ved at fastholde blasfemiparagraffen.