Kristne stiller op til valget

Vi stiller 8 spørgsmål til kristne politikere. Se flere på side 16 og endnu flere i næste uge.

Daniel Toft Jakobsen, Socialdemokratiet

1. Hvilke tre mærkesager er vigtigst for dig?
– Børnefamilier, der trives
– Udsatte, der hjælpes
– Frivillige, der bidrager

2. Undersøgelser viser, at danskerne har meget lidt tillid til politikeres integritet. Hvordan sørger du for, at man kan stole på dig som politiker?
– Jeg forsøger konsekvent altid at gå efter bolden og aldrig manden. Derudover prøver jeg at gøre det så tydeligt som muligt, at mine politiske holdninger har rødder i solide værdier og ikke i kortsigtede taktiske eller strategiske overvejelser.
Jeg tror nemlig, at en stor del af politikerleden skyldes, at det taktiske spil fylder for meget og værdierne for lidt i dansk politik.

3. Skal kristendommen sættes over de andre religioner i Danmark?
– Det kommer an på, hvad det er, du mener. Den evangelisk lutherske kirke har en særstilling i Grundloven. Vi er et land med kristne rødder og en kristen arv, som har sat sig sine spor, hvilket vi bestemt ikke skal skamme os over eller forsøge at skjule.
Men kristendommen skal ikke sættes over andre religioner, hvis der hermed menes, at kristne fx skal have flere frihedsrettigheder end andre.
Når jeg går ind for åndsfrihed, betyder det, at jeg også kæmper for muslimernes, ateisternes og alle andres åndsfrihed – herunder også retten til at bære tørklæde, bygge moskéer osv.

4. Hvilken bibelsk figur (bortset fra Jesus) inspirerer dig mest og hvorfor?
– Johannes Døberens ord om, at ”han skal blive større, jeg skal blive mindre” er gode at have med i rygsækken som kristen politiker.
Johanes Døberen havde en opgave, som ikke handlede om ham selv. Det har vi også i politik, og det har vi brug for ofte at blive mindet om, fordi fristelsen til at sætte egen prestige og egen popularitet over alt andet er stor i politik.
5. Hvilket politisk område, som er knyttet til din kristne tro, brænder du mest for?
– Jeg brænder rigtig meget for, at vi i den rige del af verden skal blive bedre til at give afkald på noget af vores rigdom og nogle af vores privilegier for at hjælpe verdens fattigste og mest nødstedte mennesker. Manglende vilje i den rige del af verden til at give afkald er måske den største barriere for en mere retfærdig fordeling af jordens ressourcer, og det er jo i virkeligheden slet ikke til at holde ud at tænke på.

6. Kan du give et eksempel på en enkelt politisk sag, du kæmper for, som kommer ud fra din kristne overbevisning?
– Jeg er meget optaget af kampen for religionsfrihed, og det hænger nok sammen med, at jeg selv er et troende menneske. Når nogle fx vil smide religion ud af det offentlige rum, så ved jeg fra mig selv, at troen ikke er bare er en jakke, som man kan tage af og hænge på knagen derhjemme, inden man bevæger sig ud i det offentlige rum.
Som en mere kommunal sag kan jeg nævne mit ønske om et tættere samarbejde mellem kommunen og det kirkelige sociale arbejde.

7. Hvordan lever du konkret med din tro i hverdagen?
– Jeg går til gudstjeneste i kirken og er desuden med i en bibelgruppe, der mødes ca. hveranden uge. Vi beder bordbøn til måltiderne og aftenbøn, når vi putter vores børn. Selv beder jeg selvfølgelig også. Vi forsøger som familie at leve med troen som en naturlig del af hverdagen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:8. Hvilken af Jesu lignelser har gjort størst indtryk på dig og hvorfor?
– Lignelsen om den barmhjertige samaritaner og lignelsen om den fortabte søn er nok de to lignelser, der gjorde størst indtryk på mig i min barndom. De taler på hver deres måde enormt stærkt om næstekærlighed og om Guds uendeligt store kærlighed til os mennesker.