Spørg bare!

Jeg ville gerne sætte mig ned med alle, som har oprigtige spørgsmål om fx ”uoverensstemmelser” i Bibelen og drøfte disse spørgsmål et for et.
Jeg har mødt ellers ukendte mennesker, for hvem det var magtpåliggende at samtale om spørgsmål, der var væsentlige for dem, fx fra Jehovas Vidner.
Det skal sige til deres ros, at de lyttede med et åbent sind til mig i en atmosfære, der var så god, at opslidende stridbarhed og angreb med alle mulige og umulige skriftsteder slet ikke kom på tale.
Samme erfaringer har jeg gjort med andre ikke-kristne apologeter.
Mange debatterer Guds eksistens. Jeg spurgte en gang en ateistist her i lokalområdet, om han ville lade sig overbevise, hvis den opstandne Kristus åbenbarede sig for ham? Han svarede: ”Nej, jeg ville sige til ham, at han er en bedrager!” Og det forblev hans valg.
Der findes gudsfornægtere, som stadig ikke ville have med Gud at gøre, selvom de mødte ham ansigt til ansigt. Men Gud tvinger dem ikke, hverken nu eller i evigheden.
Afdøde Indre Missions formand, Chr. Bartholdy, fik engang (i en radiobrevkasse) spørgsmålet: ”Hvor fik Kain sin hustru fra?” (et spørgsmål, som i øvrigt slet ikke er så vanskeligt at besvare). Bartholdy svarede: ”Hvis jeg kan svare på det spørgsmål, vil du så omvende dig?”
Jeg følte allerede dengang som dreng, at den nidkære præst nok havde en pointe.
(Forkortet af red.)
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved