Vejen til messiansk tro

En biografi om en jøde, der blev kristen, byder også på spændende bibelundervisning.

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen
Som ung dreng i Israel undrede Jakob Damkani sig over den jødiske tro, når han var i synagoge; han længtes efter et mere hjerteligt forhold til Gud og havde mange store ubesvarede spørgsmål.

Han blev træt af sin skole og sit hjem, forlod det og boede en tid i Eilat på stranden med unge hippier. Siden gjorde han sig umulig til militærtjeneste og tog til USA, hvor han med succes oparbejdede forskellige forretninger.

Hvorfor lige mig
Fra tvivl til tro og tjeneste
En dag kommer Jeff ind i hans forretning og begynder at fortælle om Bibelen, så det giver mening for netop en jøde. Det bliver til mange spændende samtaler, der ender med, at Damkani beder til Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og takker for Yeshua, Guds Søn, som sin Frelser og navnlig også som den, der renser ham fra synd. Undervejs får læserne et indblik i Damkanis aha-oplevelser med hele Bibelen som en jødisk bog. Senere da han bliver spurgt, om han er klar til at blive døbt, giver det god mening, da det er et gængs jødisk renselsesritual at blive neddyppet i vand.
Damkani tager på besøg i en bibelskole og bor siden i et kristent kollektiv med stram disciplin og bibelundervisning. Det bliver til en vandring, der fører tilbage til Israel, hvor han opbygger organisationen Trumpet of Salvation, som forkynder evangeliet om Yeshua HaMashiach (Jesus Kristus) ”for jøder først og også til ikke-jøder”.
Hvordan GT peger på NT
Selv om bogen er en biografi, handler den mere om, hvordan Bibelen bliver tilgængelig for en almindelig jøde, og hvordan Ny Testamente tager udgangspunkt i, hvad der er gået forud i Gammel Testamente. Det er spændende bibelundervisning, som alle kan blive klogere på.
Damkani fortæller om sine samtaler med jøder og det løfte, Gud har givet jøderne om en ny pagt med tilgivelse, et nyt hjerte og en ny ånd som profeteret i Jeremias 31,31-34 og Ezekiel 36. Han beskriver, hvordan man som Jesus-troende jøde (dvs. messiansk jøde) overholder de jødiske fester, sabbatten og meget mere. Det er seriøs undervisning pakket ind i samtaler og hverdagsliv, så et jødisk publikum kan forstå kristendommen – ikke som en ny religion, men som et fornyet trosliv, hvor centrum er Jesus som Messias og dermed går ud på, at man bliver ”omskåret i hjertet” ifølge Skrifterne.

Jacob Damkani
Hvorfor lige mig?
265 sider • $ 15
www.trumpetofsalvation.org
På engelsk: flere e-formater (pdf, gratis)