50 år – og stadig ung

Anmeldt af Kristian Kristiansen
Hjertet til forskel er den fint tænkte titel på en bog om Blå Kors Hjemmet i Skannerup.

Hjertet til forskel

Institutionen fejrede tidligere på året sit 50-års jubilæum, men i stedet for en hel masse knaldfaldera valgte man stille og roligt at udgive denne bog, der fortæller det hele, og vel at mærke som det ser ud gennem beboernes egne øjne.
Det er journalist Mette Swartz, som med denne sammenskrivning af deres ord sætter markant fokus på vigtigheden af relationer, omsorg og næstekærlighed. Der er tale om et rehabiliterings- og behandlingssted for mennesker med et længerevarende alkoholmisbrug med sig i bagagen. Og ganske vist kan man komme langt med fagligheden sådan et sted – ja, man kan slet ikke komme uden om den – men som stedets forstander, Christian Schmidt, peger på:
”Når det gælder omsorg og næstekærlighed, har vi noget helt unikt. Vores medarbejdere kan noget ganske særligt i forhold til relationer med beboerne”.
Dét er et gennemgående tema i både stedets praksis og bogen, første gang nævnt af Noller (fra Brødrene Olsen) i hans forord til bogen: ”Relationer er ALT”, skriver han – og tilføjer, at han selv samler på positive relationer, og at et af dem har været mødet med Blå Kors i Skannerup.
Blå Kors er en af Danmarks allervigtigste sociale organisationer – og med en klart kristen omsorgsmodel: om at møde mennesket, hvor det er og står. Christian Schmidt taler om mod, tillid og nåde som relationsarbejdets tre vigtigste elementer: ”Skal der ske udvikling, kræver det mod. Tør vi være modige i forhold til hinanden, giver det tillid. Og tilliden medfører nåde i form af støtte og hjælp – ja, i virkeligheden overbærenhed” (s. 156).
Denne bog måtte gerne udbredes til flest mulige dele af det danske behandlersystem. Og den må give bevilgende myndigheder et vigtigt vink om, at Blå Kors Hjemmet er en institution, der for alvor gør en forskel for mange. Det kan mange tidligere beboere og nuværende pårørende skrive ubetinget under på.

Mette Swartz:
Hjertet til forskel
– Fortællinger om relationens betydning i en misbrugsverden
157 sider • 198 kr.
Blå Kors Hjemmet Skannerup