Store begivenheder omkring Jesus i Jerusalem og Betania

Thoene Den syvende dag

Anmeldt af Bjarne Nederby Jessen
Blinde ser, døve hører, stumme taler og døde opvækkes. Det svirrer med beretninger om mirakler udført af Jeshua, og flere og flere begynder at spekulere på, om han er den ventede Messias, mens andre med ypperstepræsten Kajfas i spidsen vil have ham af vejen.

Det er meget spændende at opleve Bibelens beretninger blive levende i romanform – og det kan vi gang på gang opleve i forfatterægteparret Bodie og Brock Thoenes bibelske romaner.
I Den syvende dag kredses der meget omkring Eleaser (Lazarus) og hans to søstre. Eleaser bliver alvorligt syg, da han hjælper ”spurvene” i Jersualem. Spurvene er hjemløse drenge, der tjener lidt ved at lyse for folk med fakler gennem byens gader om aftenen. De bor i nogle huler i en grusgrav, og nu er der udbrudt en smitsom sygdom blandt dem. Mange dør, men Eleaser hjælper de resterende og beder for dem. De kommer sig alle, mens Eleaser selv bliver dødeligt syg – og dør. Og så følger vi beretningen videre frem til hans opvækkelse fra døden.
Syvende bind i roman-serie
Romanen læner sig tæt op ad Bibelens beretninger og er skrevet på en meget fængslende måde. Den er ligesom forfatterparrets øvrige romaner absolut værd at læse. Den syvende dag er led i en serie besdtående af: Det første lys (2005), Den anden berøring (2006), Den tredje nattevagt (2007), Det fjerde daggry (2008), Det femte segl (2010), Den sjette pagt (2011) og så nu Den syvende dag (2013) og mon ikke, der også kommer et 8. bind med Jesu død og opstandelse? Jeg tror det og vil glæde mig til det.

Bodie & Brock Thoene: Den syvende dag
255 sider • 299,95 kr. • Lohse