Personlig udvikling med Gud som coach

Inge Merete Gross har en bibeskæftigelse som billedkunstner. Illustrationen til bogens forside er hendes værk - et maleri med titlen ”Træd nye spor” (2011).
Inge Merete Gross har en bibeskæftigelse som billedkunstner. Illustrationen til bogens forside er hendes værk – et maleri med titlen ”Træd nye spor” (2011).

Inge Merete Gross’ bog er et fortrinligt værktøj til at træde nye spor.

Hvis man ønsker en ny begyndelse og virkelig vil træde nye spor for at opfylde sine dybeste længsler, mål og kald, så er her en bog med et fortrinligt værktøj, der gør vejen kortere end ved at forsøge på egen hånd.

Men det forudsætter, at læseren er villig til at gøre en indsats, til at være ærlig over for sig selv, lytte i bøn til Gud, som jo er coachen; og være villig til at afsætte tid til stilhed, læsning, øvelser og eftertanke. Så vil man bevæge sig frem i sit liv i stedet for at køre rundt i en rundkørsel. Bibelens ord er ledetråde til, hvordan man kommer i gang; nye holdninger og overbevisninger vil fremme vejen til målene. Og der er værdifulde forslag til at ”blive på sporet” i sit nye liv.
Man kan komme langt med at følge forfatterens forslag, men om det rækker at have Gud som coach vil afhænge af, hvor man er i sit liv, og hvor meget man satser på at træde nye spor. Måske vil der være læsere, som kunne have glæde af at blive fulgt op med personlig vejledning eller en mentor.

Et liv i balance

Indledningen fortæller, hvordan man forbereder sig fysisk, mentalt og åndeligt dvs. med bibelvers og bøn i centrum, fordi man skal bruge tid på at tænke nogle personlige emner igennem. Formålet med dette er at bevidstgøre læseren om at have balance i sit liv og bevæge sig mod balancepunktet. Det er her, ærligheden over for sig selv – med Guds hjælp – er afgørende, hvis det skal føre til et konstruktivt resultat. Det er vigtigt at blive bevidst om, hvornår man er i balance, hvornår man ikke er det, og hvad der hindrer balancen og ens mål. Balancepunktet er den tilstand, hvor man får et ærligt billede af sig selv og sine omgivelser, og det illustrerer forfatteren udmærket ved at spørge læseren, hvor han/hun typisk ”sidder fast”.

Inderste ønsker og længsler

En af øvelserne i bogen er at blive bevidst om, hvad ens dybeste ønske, længsel og dermed mål er, og hvad Jesus skal gøre for én, jf. lignelsen om den blinde Bartimæus (Mark 10,46-51). Styrken i øvelsen er at blive klar over, hvad der hæmmer for så at gøre noget ved det! For hvis et mål skal lykkes, må man tage skridt til handling.
Et afsnit ansporer læseren til at gøre sig klart, hvilke gamle negative erfaringer og tanker der kan bremse, fordi man måske overfører dem til nye situationer. Læseren anspores til i stedet at få nye overbevisninger, der bliver til nye sandheder, som fører fremad, i stedet for at sidde fast.
Bogen har en række input, der hjælper en fremad. Et af dem er om at tage ansvar for sit liv og blive bevidst om, hvad der er ens eget ansvar i forhold til de forskellige elementer i ens liv. Det handler om ”at gribe ansvarets muligheder og blive herre i eget hus.” Der er flere værktøjer til at gå frem mod målet, men alle forudsætter, at man gør en indsats – med Gud som coach.
Du kan læse mere på www.imgross.dk

Inge Merete Gross er cand.theol. (Århus Universitet, 1994) og har en master i sjælesorg (Københavns Universitet, 2010). Hun virker som psykoterapeut, åndelig vejleder og retræteleder (ved Refugiet Lolland Falster) og som ulønnet hjælpepræst ved Natkirken på Strøget og Kirken på Christiania. Foruden uddannelserne fra de danske universiteter er hun uddannet fra Modum Bad, Norge (Clinical Pastoral Education, 2008) og Loyola Hall, England (ignatiansk spiritualitet og åndelig vejledning, 2011).
Inge Merete Gross er cand.theol. (Århus Universitet, 1994) og har en master i sjælesorg (Københavns Universitet, 2010). Hun virker som psykoterapeut, åndelig vejleder og retræteleder (ved Refugiet Lolland Falster) og som ulønnet hjælpepræst ved Natkirken på Strøget og Kirken på Christiania. Foruden uddannelserne fra de danske universiteter er hun uddannet fra Modum Bad, Norge (Clinical Pastoral Education, 2008) og Loyola Hall, England (ignatiansk spiritualitet og åndelig vejledning, 2011).

Inge Merete Gross:
Træd nye spor
– med Gud som coach
344 sider • 300 kr.
ProRex