Tænk nyt og få et bedre liv

Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.
Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.

Bryd de gamle tankemønstre og ”lad dig forvandle gennem en fornyelse af dit sind”. Men hvordan gør man det? Kristen undervisning af Casey Treat, som ud fra Bibelen forklarer, hvordan vi bliver genfødt.

Du kan forandre den måde, du tænker på, og dermed også dit liv. Men mange stopper længe før forandringen, fordi de ikke forstår, at vi må fødes på ny. Når vi har fået en nye forståelse, må vi også disciplineret træne i vores daglige liv.

Jeg vil til at fortælle dig om nogle vigtige nøgler, som jeg tror vil sætte dig i stand til at opdage din gudgivne bestemmelse og de bibelske sandheder, du har brug for til forandring og vækst, hvis du vil bruge den nødvendige tid og energi til at absorbere dem.
Jeg har udviklet skridt, som er designet til at gøre dig grundig bekendt med en åndelig fornyelse af sindet. Jeg udfordrer dig til at bruge tid nok til grundigt at overveje, reflektere og i nogle tilfælde lære dette vigtige materiale udenad.
Hvor du end befinder dig i livet nu, så har du potentiale til at bevæge dig fremad og erfare mere af Guds vilje og plan. Det kan være, du har nogen succes i dit liv, eller måske starter du helt fra bunden.
Hvor du end befinder dig, så lad os sammen bevæge os fremad hen imod det bedste fra Gud og din bestemmelse.

Nøgle nr. 1 til sindets fornyelse:
Du kan forandre dig, så dit liv bliver, som du ønsker, det skal være.

Sindets fornyelse er en rejse, jeg har været på de sidste 25 år, så jeg ved, hvor vigtigt det er at tænke og bede gennem programmeringen af den ”computer”, som vi kalder det menneskelige sind.
Jeg er gået fra at have været en gennemsnitlig amerikansk teenager, som ikke kunne lide sig selv eller noget ved livet, til at være en ægtemand, fader og præst, som glæder sig over Herrens velsignelse på alle områder. De sandheder, du kommer til at lære på de følgende sider, er hverken mine ideer og tanker eller det sidste nye selvhjælps-budskab. De er principper fra Guds ord.

Brug det rigtige kort

Jeg lærte for længe siden, at hvis du har et kort over den forkerte by, så er det lige meget, hvor god din indstilling er, hvor positiv din bekendelse er, og hvor positiv din ånd er, for du vil fare vild og aldrig komme frem til dit bestemmelsessted.
Der findes dusinvis af opløftende og positive lærere og forfattere blandt os i dag, men de fleste af dem giver dig ikke de rigtige principper for at være virkelig positiv.
Når du først har det rigtige kort, kan du bruge din positive holdning, en positiv bekendelse og en positiv ånd til effektivt at nå frem til målene i dit liv.
Bibelen forsyner os med sådan en vejledning. Bibelen er Guds kort med principper, som vil få os derhen, hvor vi ønsker at komme – både i det daglige liv og i evigheden.

Bibelen giver succes i livet

Alle verdens filosofier har vist sig at være utilstrækkelige og medføre fiasko. Verdens ødelagte ægteskaber, børn, økonomi og lande er beviser på det.
Selvom Guds ord måske ikke er så populært, er det kun det, som giver de principper, der vejleder mennesker til at få lykkelige familier, sunde liv og opfyldte mål.
Hvis vi vil forny vores måde at tænke på, så den bliver i overensstemmelse med principperne i Bibelen, får vi den succes i livet, som vi har så hårdt brug for. Jeg tror, at enhver kristen og selv de fleste ikke-kristne ønsker at forandre deres liv og finde en bedre vej.
Men ofte ved de ikke hvordan og føler sig ude af stand til at gøre det. Det er imidlertid en kendsgerning, at du kan forandre dig og blive alt det, Gud har planlagt, du skal være. Han har forudbestemt dig til storhed på det åndelige, mentale, fysiske og økonomiske område.
Dit ægteskab, din familie, karriere og selvagtelse kan blive spændende og tilfredsstillende.

At blive født på ny

Er du parat til at begynde på din rejse? Godt! Lad os så begynde med igen at se på grundlaget for en åndelig omvendelse ved at undersøge, hvad det virkelig betyder at blive født på ny.
Som vi allerede har diskuteret i store træk, så indeholder Guds plan for frelse mere end at gå i kirke, sige en bøn (hvilket jeg gjorde mange gange i fængslet) eller blive religiøs.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Din ånd er adskilt fra Guds ånd

En af de første lektier, jeg lærte, da jeg begyndte at opbygge et nyt liv midt i halvfjerdserne var, at min ånd var adskilt fra Guds ånd. Du tror måske, at denne grundlæggende sandhed er almindelig viden, men mange kirkebygninger i dag er fyldt med mennesker, som ikke forstår denne enkle, grundlæggende åndelige kundskab.
For virkelig at forandre mit liv lærte jeg om mit behov for fællesskab med ham, som havde skabt og bestemt mig til at fuldføre mit kald i livet.
Jeg opdagede, at jeg ikke kunne have fællesskab med Gud, før jeg blev født på ny ovenfra. Derfor var mit første skridt at blive åndelig frelst eller født på ny. At blive født på ny er at blive åndeligt genskabt.
Det har ikke noget at gøre med, hvad vores tids religioner, New-Age guruer og motiverende talere underviser om.
Det skal også adskilles fra sjælens frelse, som vi senere vil se på. Du skal fødes på ny. I Johs. 3:3,6 sagde Jesus: ”Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige … Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Anden, er ånd”.
Paulus udvidede Jesu undervisning i 2. Kor. 5:17:
”Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til”

Fuld adgang til et liv i overflod

I en alder af nitten forstod jeg pludselig, at livet var meget mere end bare den fysiske fødsel. Jeg blev velsignet med en viden om Guds løfte om en ny fødsel.
Da den nye fødsel er menneskets indgang til Guds liv i overflod, vil jeg gerne se på den som vores første skridt til fornyelse. Du er et åndeligt væsen, som lever i et fysisk legeme. Dit legeme er levende, men indtil den ”anden” eller den nye fødsel – indtil du bliver født på ny – så er dit åndelige menneske indeni dig dødt eller adskilt fra Gud.
Det eksisterer, men det kan ikke kontakte Faderen, og du har ikke fællesskab med ham.
Du tror måske på Gud, går i kirke og har viden om Gud og en religiøs opførsel. Men Jesus siger, at du skal fødes på ny, ellers vil du aldrig se, opleve og blive en del af Guds rige. Den nye fødsel er nøglen til Guds rige.

Tro er ikke nok – du skal fødes

Faktisk siger Jakobs brev 2:19, at selv Satans onde rige ”tror” på Guds rige, men fordi de ikke har del i det, kan de kun skælve over for Guds magt:
”Du tror, at Gud er en; det gør du ret i. Det tror de onde ånder også – og skælver.”
Når vi bliver født på ny, bliver vores ånd forandret, og vi bliver knyttet til Helligånden.
2. Kor. 3:17 fortæller os:
”’Herren’ er Ånden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed”.
I Rom. 10:9-10 siger Paulus: ”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En åndelig forandring

Denne nye begyndelse er en åndelig forandring, ikke en fysisk eller mental forandring. Når du bliver en ny skabning, er det tydeligt, at dit legeme ikke forandrer sig.
Jeg havde stadig rødt hår, var stadig 190 cm høj og havde brug for mere motion. Hvis du er skaldet, overvægtig, mager, muskuløs eller svag, før du bliver født på ny, så vil du stadig være skaldet, overvægtig, mager, muskuløs eller hvad du end er, efter at du er blevet født på ny.
Det samme gælder sindet. Jeg havde den samme frygt, de samme dårlige holdninger, spørgsmål, ønsker og tanker, efter at jeg var blevet født på ny, som jeg havde før.
Hvorfor? Det havde jeg, fordi det ikke er en fysisk eller mental proces, men en åndelig. Det er kun dit indre menneske – din ånd – der bliver forandret i den nye fødsel.
Resten afhænger af din villighed til at lade Gud forandre dig.

Nøgle nr. 2 til sindets fornyelse:
Den nye fødsel forandrer din ånd – sindets fornyelse forandrer din sjæl.

Den nye fødsel er begyndelsen på Guds plan til et forløst liv, men sørgeligt nok er det også for de fleste kristne afslutningen, når det drejer sig om at vokse med Gud.
Alt for mange lærer aldrig det næste skridt – som det i virkeligheden tager resten af vores liv her på jorden at fuldføre – at gå videre til kristen vækst og åndelig modenhed.
Mens din ånd bliver genskabt øjeblikkeligt. Når du gør Jesus til herre i dit liv, forandres dit sind, som er en del af sjælen, gennem en vedvarende proces.
Det er ikke en øjeblikkelig forandring. Den kræver overgivelse, beslutsomhed og vilje for at finde sted. At foretage den forandring kaldes sindets fornyelse.

Opdragelse tager tid

Skønt den er nøglen til al kristen vækst, gør de fleste kristne ikke meget ved det på grund af mangel på kundskab eller mangel på disciplin. Lad mig give dig et naturligt, fysisk eksempel på denne åndelige sandhed. Jeg var med til at hjælpe med mine tre børns fødsel derhjemme.
Selvom min andel var meget lettere end min kone Wendys (især eftersom Caleb vejede 4825 gram, Tasha 4540 gram og Micah kom seks uger for tidligt og vejede knap 1600 gram) kan jeg stadig vidne om, at det var meget lettere at hjælpe min kone med fødslen af disse små skabninger, end det har været at opdrage dem.
Fødslen varede kun nogle øjeblikke – men at opdrage dem har været en vedvarende proces med undervisning, træning og kærlighed i mange år.
Sådan er det i det kristne liv. At blive født på ny og overgive sig til Herren tager kun nogle minutter.
Men at bevæge sig fremad derfra til åndelig modenhed kræver en disciplineret daglig vækstproces med undervisning og træning.
Denne proces omfatter en omprogrammering af dine tanker med Guds tanker, og en udskiftning af din naturlige tankegang med Guds tankegang, som den kan ses i hans ord.
I 1. Tess. 5:23 siger Paulus, at den kristnes liv omfatter en forandring af ånd, sjæl og legeme:
”Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det handler om hele mennesket

Sjælen er dit sind, dine følelser og din vilje. Hvis vi skal vandre med Gud og fuldføre vores bestemmelse som kristne, er vi nødt til at tage os af hele personen – ånd, sjæl og legeme.
Paulus siger, at vi skal helliges ”helt og holdent” eller fuldstændig. Vi skal gå ud over den nye fødsel. At blive frelst er kun det første skridt i åndelig udvikling.
Selvfølgelig kan vi ikke føje noget til det fuldkomne frelsesværk i åndelig henseende, men vi kan forandre vores sjæl og i nogen grad vores legemer.
Sagt på en anden måde, frelsen af menneskets ånd er et evigt værk, som ikke kan fortjenes, forbedres eller tilføjes noget. Men når det drejer sig om frelsen af sjælen, er det noget andet.
Ef. 2:8-9 siger:
”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af”
I dette vers fortæller Paulus os, at ingen kan arbejde for at opnå åndelig frelse. Jesus gav den til os som en gave.

Jesus har gjort det på korset

De religioner, som får deres medlemmer til at sælge blade, udføre missionsarbejde eller prøve at forene nogle evige velsignelser gennem bønner, lys, penge eller noget andet, forstår simpelthen ikke det værk, som Jesus udførte for hele menneskeslægten.
Der er ikke noget, som nogen kan gøre for at forene eller forbedre den nye fødsel. Ingen kan blive frelst åndeligt gennem gerninger. Men enhver, som er blevet født på ny kan og skal arbejde på sin sjæls frelse. Den var ikke afsluttet på Golgatas kors.
Faktisk siger Paulus i 1. Kor. 1:18:
”For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft”.
I Fil. 2:12 skriver han:
”Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse”.
I begge disse vers siger Paulus, at vi er frelst gennem budskabet om korset, og at vi skal arbejde på vores frelse derudover. Det er den vækst- og fornyelsesproces, som sætter os i stand til at opleve alt det, Gud har til os.

Tænk som Gud

Jakobs brev 1:21 siger:
”Aflæg derfor al urenhed og al den megen ondskab, og tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle.”
Jakob skriver til åndeligt frelste kristne, som også har brug for at arbejde på deres sjæles frelse ved at modtage Guds ord i deres liv. Guds ord omprogrammerer den kristnes tankegang ved at vise, hvordan Gud tænker.
Når kristne begynder at tænke som Gud, kommer deres opførsel på linje med deres tankegang. Få fat i denne nøgle til Guds rige, og den vil med garanti forvandle dit liv.
For at hjælpe dig med at registrere og arbejde dig igennem den afgørende proces med åndelig fornyelse af dit sind, har jeg sørget for et afsnit med ’skridt til personlig forvandling’ (se de fire spørgsmål ovenfor)
Jeg vil bede dig om at besvare spørgsmålene og reflektere over indholdet i denne undervisning.

Skridt til personlig forvandling

1. Hvornår gjorde jeg Jesus til herre i mit liv og oplevede den nye fødsel?
(Hvis du ikke er født på ny, så bed denne bøn: ”Himmelske fader, jeg bekender Jesus som herre i mit liv. Jeg tror, at Jesus blev oprejst fra de døde. Jeg vender mig væk fra mit livs synd og negativitet og vender mig til Jesus som leder og fører for mit liv. Tak, herre Jesus, fordi du kommer ind i mit hjerte og giver mig en ny ånd. Jeg vil lære af dig og følge dig fra denne dag og fremefter”)

2. Hvordan har jeg fornyet mit sind, efter at jeg er blevet født på ny?

3. Hvilke tre områder i mit liv har mest brug for fornyelse netop nu?

4. Ønsker jeg virkelig vækst og forandring i mit liv?

 Af Casey Treat