Yoga i børnehaven?

Gert Bjørsted advarer mod yoga i børnehaver.
Gert Bjørsted advarer mod yoga i børnehaver.

Religionsneutral børnehave må være forældres og børns tryghed, efter at yoga er indført i tre børnehaver i Kolding.
Jeg er vokset op i en dansk kirkekultur og har hele mit liv troet på Jesus. Jeg har oplevet mangt og meget med Gud, hans søn Jesus Kristus og Den Hellige Ånd.
Min opvækst har været i frikirkemiljøerne og i Den Danske Folkekirke. Altid har vi haft lyst til at fortælle mennsker om Jesus og lade mennesker opleve Guds kraft. Dansk lovgivning i det offentlige rum er fuldt forståelig beskyttende i forhold til tro og religion. Der må ikke prædikes i skolen osv. Derfor har vi holdt vores tro og forkyndelse inden for kirkens mure og ikke haft mulighed for at gå til børnehave, folkeskole, og sygehuse med mere. Sådan har vi fortolket dansk lovgivning. Og sådan skal og må det være.
For vi er mange, der godt forstår dilemmaerne, hvis alle typer religion pludselig påduttes børn og mennesker, der måske ikke er i stand til at vurdere og tage selvstændig stilling. Derfor er det mig en gåde, at yoga i Danmark skal påduttes højrøstede, stressede børn i børnehaver i Kolding. Yoga er for mig at se dyb religiøs åbenhed til østens religioner. I Danmark opfattes det som gymnastik og stilleleg. Det er dog dybt foruroligende, at det så alligevel finder sted med østens religioners åndelige præg. Det må også være ulovligt i forhold til beskyttelse af barnet.
Gad vide hvad reaktionen i de små danske hjem ville blive, hvis børnene blev pålagt fredagsbønnerne fra en for tiden omdiskuteret stor verdensreligion. Eller kristendommens Fadervor med morgensang. Forbud mod forkyndende prægning, religiøse øvelser og ritualer må gælde på alle plan.
Vi danskere ved ikke, hvad vore børn oplever åndeligt set ved disse øvelser, og derfor er jeg dybt bekymret over denne udvikling. Til trods for at Danmark opfattes som et kristent land, er dette af helt anden religiøs orientering, i fordansket udgave. Derfor kan jeg godt forstå, at ingen undrer sig.
For mange er yoga jo bare et brand på sundhed og afstressning i voksenmiljøer ud fra et fitnesscenter. Men der er det jo noget, voksne individer selv vælger til eller fra. For mig at se er det i børnehaverne i Kolding ikke bare gymnastik, men ureflekteret religion med ritualer, som vore børn ikke skal udsættes for i danske børnehaver.
Hvem kan stoppe den åndelige del endsige de pædagoger, som får tilladelse til sådanne øvelser? Sten på treårige børns pande, uforståelige ord samt mantraer kan umuligt være uden konsekvens åndeligt set for disse børn.
Hvis Kolding er prøveklud på noget, der kommer mere og mere, så kan vi som forældre ikke længere vide os trygge i forhold til religionsneutral påvirkning af vore børn, og hvad bliver så det næste? Det bør stoppes af den, der forstår at stoppe sådan en praksis.
Noget andet er så, om vi kan være trygge ved pædagoger, der alligevel fortsætter østlige religiøse øvelser under dække af gymnastik og leg!
Gert Bjørsted
Frikirkeprædikant og far
7200 Grindsted

Gudstjeneste ved sygehuse

Kulturradikale embedsmænd og politikere går nu til angreb på de kristne gudstjenesterum ved sygehusene i Region Syddanmark. De ønsker religionsneutrale religiøse rum uden kristne symboler. Dybest set ønsker de kristendommen udryddet i det offentlige rum. Jeg tilslutter mig Bo Libergrens forsvar for kristne gudstjenesterum og beklager Vibeke Enrums usympatiske ateistiske korstog mod de kristne gudstjenesterum på sygehusene.
Sygehusene i Odense, Kolding og Aabenraa og andre steder skal selvfølgelig have et kristent gudstjenesterum. Danmark har religionsfrihed, men ikke religionslighed. Vi skal ikke af hensyn til de kulturradikale og af hensyn til muslimerne indføre religionsneutrale gudstjenesterum. Kristendommen skal bevares i det offentlige rum. De kulturradikale er vant til i sidste ende at få deres vilje. Her skal de stoppes.
Jeg vil som regionsrådsmedlem stille spørgsmål til forvaltningen om dette og senere stille forslag om dette til regionsrådsmødernes dagsorden.
Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark for Dansk Folkeparti
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV

 

Deltag i debatten
Del din mening med Udfordringens læsere. Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.