Der er bånd mellem ånd og hånd

Carsten Hjort Pedersen
Carsten Hjort Pedersen

11 organisationer på den folkekirkelige højrefløj vil lave en empirisk undersøgelse af kristen forkyndelse for at fremme ’det gode håndværk i forkyndelsen’. Udfordringen har spurgt Carsten Hjorth Pedersen fra Kristent Pædagogisk Institut, hvad der kendetegner god, bibelsk forkyndelse.

Under ledelse af Carsten Hjorth Pedersen fra Kristent Pædagogisk Institut (KPI) vil 11 organisationer indtil 2016 samarbejde om et stort projekt, der skal fremme god kristen forkyndelse.

Hver generation har sine ord. Udtryk som ’nice’ eller ’det er fedt’ betyder det samme, men samtidig kan de sige noget forskelligt til forskellige mennesker. Som forkynder må man arbejde for at formidle budskabet på den bedst mulige måde, fordi ordene ikke altid høres ens. Også tilhøreren kan blive hægtet af, når forkynderen bruger ord, som virker fremmede. Denne udfordring er baggrunden for ”Forkyndelsesprojektet”.

Forkyndelsen er vigtig

– Vi tror, at Guds ords forkyndelse er vigtig. Derfor sætter vi også dette projekt i gang, hvor vi vil undersøge, hvordan forkyndelsen kan tale til tilhørerne. Samtidig vil vi gerne udruste forkynderne med nyttige redskaber.
Det vil sige, at der både er et videnskabeligt element samt anvendelighed tænkt ind i projektet, siger lederen af KPI, Carsten Hjorth Pedersen.

Kræver både Ånd og hånd

– Guds ord har helt uimodsigeligt sin egen iboende kraft. Det er stærkt og virker i mennesker.
Men når det er sagt, så ved vi jo også, at landmanden, når han skal så sin afgrøde, ikke bare dovent spreder sine korn på må og få, her og der, men nøje efter en plan. Han arbejder, måske endda hårdt, for at gøre jorden god og anvendelig. Han bruger også de bedst kendte teknikker.
Når kornet er lagt i jorden, ja så sker væksten af sig selv. Den sammenligning giver god mening, i forhold til at formidle Guds ord. Forkynderen må gøre et arbejde. Gud sørger for væksten, spirekraften og dybest set underet, siger Carsten Hjorth Pedersen.

Budskabet skal forstås

Projektlederen understreger forkynderens udfordring:
– I sin store nåde og visdom har Gud givet os stor frihed i kristendommen. Modsat en rettroende muslim, har Gud ikke på alle måder detailstyret vore liv. I princippet kan en muslim slå op i Koranen og få svar på alt. Det kan vi ikke som kristne.
Bibelen er ikke som en manual, som vi bare kan slå op i. Den siger ikke direkte noget om alle ting. Men det, den faktisk siger noget om, er vi forpligtede på. Vores opgave som forkyndere er at fremlægge budskabet i et sprog og en form, som tilhørerne forstår. Det betyder, at Bibelen skal ’oversættes’.
Forkynderens opgave er at sætte sig ind i og forstå, hvordan dette ansvar bedst kan blive forvaltet og formidlet. Det vil være forskelligt fra den ene tidsperiode til den næste.
Der er altså en række områder, hvor kristendommen giver en bogstaveligt talt evangelisk frihed, understreger Carsten Hjorth Pedersen.

Lyt til Bibelen og tiden

Det, at både tiden og sproget altid er på vej mod forandring, tillægger Carsten Hjorth Pedersen denne betydning:
– Vi er fuldt ud overbevist om, at Helligånden kan gøre, hvad han vil. Det betyder, at vi med det ene øre lytter til Bibelen og med det andet til tiden.
Forkyndelsesprojektet kommer til at bidrage med en større forståelse af tiden, som den udspiller sig nu.

Prisopgaven

Forkyndelsesprojektet har udskrevet en prisopgave i homiletik (prædikelære) for specialestuderende. Førstepræmien er på 10.000 kr, andenpræmien på 5.000 kr.
Hermed håber initiativtagerne at kunne motivere studerende til at sætte fokus på emnet, og man håber at kunne udgive nogle af bidragene i en antologi.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Empirisk undersøgelse

Den empiriske undersøgelse går ud på at evaluere forkyndelsen i de 11 organisationer. Målet er, at mindst 1.000 tilhørere og 100 forkyndere svarer på spørgsmål enten på internettet eller i papirformat.
Der skal også gennemføres 30 interviews med både forkyndere og tilhørere. I løbet af kort tid vil der foreligge nærmere information om projektet på Kristent Pædagogisk Instituts hjemmeside www.kpi.dk.

Projektets styregruppe og forretningsudvalg

Dansk Bibel-Institut v. Børge Haahr Andersen.
Menighedsfakultetet v. Leif Andersen.
Evangelisk Luthersk Netværk v. Henrik Nymann Eriksen.
Evangelisk Luthersk Mission v. Peder Østergaard Jensen.
Indre Mission v. Kurt Kristensen (FU).
Luthersk Missions Børn og Unge v. Lars B. Larsen.
Ordet og Israel v. Torben Mathiesen.
Den danske Israelsmission v. Arne Pedersen (FU).
Kristeligt Forbund for Studerende v. Anna-Kathrine Thunbo Pedersen.
Kristent Pædagogisk Institut v. Carsten Hjorth Pedersen (FU).
Luthersk Mission v. Reidar Puggaard Poulsen (FU)
Flemming/Bodil

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: