Engelske biskopper diskuterer homo-vielser

Her ses tidl. ærkebiskop Rowan Williams sammen med sin nigerianske kollega Peter Akinola i 2007.
Her ses tidl. ærkebiskop Rowan Williams sammen med sin nigerianske kollega Peter Akinola i 2007.

Mindre end to måneder før Storbritanniens første homo-vielse, har bispekollegiet udsendt en erklæring, hvori det hedder, at kirkens lære om ægteskabet er uændret.

Efter et heldagsmøde i London den 27. januar med deltagelse af 90 biskopper og otte kvindelige observatører, har bispekollegiet i den engelske kirke udsendt en erklæring om, at kirkens lære om ægteskabet er uændret.

Mødet havde til formål at diskutere et forslag fra den såkaldte Pilling-rapport om menneskelig seksualitet, som blev udgivet i 2013. Rapporten blev lavet på foranledning af kirkeledere på Lambeth konferencen i 2008, som ville sikre, at anglikanerne giver homofile samme rettigheder som heterofile.

Modstand fra Afrika

De engelske biskopper er dog nødt til at tage hensyn til de mange anglikanere i de afrikanske lande. Her har man flere steder strenge love imod homoseksualitet. Det gælder også lande, som er meget afhængige af støtte fra Vesten.
I Uganda har man for nylig vedtaget en lov, der giver fængsel på livstid for folk, der praktiserer homoseksualitet. Også i Nigeria koster homofile ægteskaber lange fængselsstraffe, og det er forbudt at skilte med sin homofili.
De afrikanske anglikanske kirker afviser homofile vielser med henvisning til bibelteksterne om emnet. Afrikanske samfund har til gengæld en række andre ægteskabslignende forhold, som kirkerne må tage stilling til, bl.a. flerkoneri og svogerægteskab.

Her ses Nigerias anglikanske kirkes oversigt over forskellige typer parforhold og bibelvers, som omtaler dem, fx. svogerægteskab, polygami og et forhold mellem en slave og hendes ejer.
Her ses Nigerias anglikanske kirkes oversigt over forskellige typer parforhold og bibelvers, som omtaler dem, fx. svogerægteskab, polygami og et forhold mellem en slave og hendes ejer.
Lambeth-konferencen

Lambeth konferencen, som står bag Pilling-rapporten, finder sted hvert tiende år. Her mødes biskopperne fra den internationale anglikanske kirke under ledelse af ærkebiskoppen af Canterbury. Konferencen har dog kun en rådgivende funktion og skal sikre samarbejdet omkring aktuelle problemstillinger. Beslutninger taget på en Lambeth konference er således ikke bindende – men de har stor indflydelse på den anglikanske kirke.

Homo-vielser på vej

Et lille flertal af befolkningen i England og Wales støtter homofile vielser. Også i det skotske parlament er man i færd med at introducere en lov om homo-vielser.
Der er dog stadig en del medlemmer af den engelske kirke – også i lederskabet – som fastholder, at homo-vielser er i modstrid med både Bibelen og kirkens tro.