Kristne forsvarer jøderne

Tomas Sandel besøgte Danmark i forbindelse med Bedehus.dk’s konference i Kolding i den forløbne uge.
Tomas Sandel besøgte Danmark i forbindelse med Bedehus.dk’s konference i Kolding i den forløbne uge.

Tomas Sandel leder en kristen lobby-gruppe i EU, som forsvarer jøderne og Israel.

– Søgervenlige kirker har en tendens til at gøre Israel til et tabu-emne. Derfor er mange kristne uvidende om såvel Bibelens ord som moderne politik i Mellemøsten.

Det sagde Tomas Sandel fra European Coalition for Israel, da han i sidste uge besøgte Bedehus Danmarks konference i Kolding.
ECI gør en stor indsats for at oplyse politikere og offentlighed om Israels ret til at eksistere og forhindre de mange moderne udslag af anti-semitisme.
– Lige efter 2. verdenskrig var der meget lidt jødehad, men nu viser dette mærkelige fænomen sig igen, konstaterede han.
– Israel udsættes konstant for et stort pres for at dele det lille landområde med araberne.
Nogle politikere tror åbenbart, at der vil blive fred, hvis blot Israel giver efter.
Men vi har set i både Gaza og Syd-Libanon, at der ikke blev fred, selv om Israel trak sig ud.
Freden kommer ikke automatisk ved blot at presse Israel til ikke at bygge bosættelser.
Desværre ser vi ind i mellem, at de værste angreb på Israel og jøderne kommer fra kirkelige kredse. Derfor er der brug for, at kristne sætter sig ind i Mellemøstens forhold og i stedet forsvarer jøderne.
Hvis vi sammenligner med fodbold, er Israel, når det gælder demokrati og menneskerettigheder, i superligaen. Det er ingen af de arabiske naboer. De er heller ikke i 1. eller 2. division… Faktisk har araberne i Israel bedre rettigheder end i noget arabisk land, fastslog Tomas Sandel nøgternt.
Han færdes hjemmevant som en diplomat i EU og FN for at forsvare Israels rettigheder.
– Men jeg vil gøre opmærksom på, at vi ikke modtager støtte fra den israelske stat.
Vi lever af mange små bidrag fra kristne, som ønsker at forsvare jøderne og deres ret til et hjemland i Israel.
Vi argumenterer ikke ud fra Bibelen, men ud fra folkeretten, historien og sund fornuft, fastslog Sandel.