Folkekirkens økonomi stemmer

Folkekirken har årligt udgifter på næsten 8 milliarder. Pengene bruges på alt fra aflønning af biskopper, vand til døbefonden samt nye planter og buske på kirkegården.
I 2012 havde Folkekirken udgifter for samlet set 7.791.000.000 kr. De var fordelt med 56 % til løn, 31 % til øvrig drift, som kan være el, vand, varme og materialer til kirkegårde samt 13 % til anlæg i form af restaureringer, istandsættelser af kirker og andre bygninger samt kirkegårde plus nybyggeri og inventar, hvilket kan være indkøb af orgler.
I alt havde kirken samme år indtægter for 3 millioner kroner mere, nemlig 7.994.000.000 kr. Indtægterne fordelte sig i 2012 med 76,7 % på lokal kirkeskat, 13,6 % på landskirkeskatten, hvor hoveddelen kommer fra Fællesfonden. Og ellers står staten for de resterende 9,7 % af indtægterne.
Jakob