Jørgen Skydstofte 70 år

s2_Skydstofte, JørgenPastor emeritus Jørgen Skydstofte, Ølgod, fyldte 70 den 12. februar.
Jørgen skydstofte er født i Hillerød og blev cand. theol. fra Københavns Universitet i 1971.
Han var i slutningen af 60’erne med i Teologkredsen i København. Ud fra denne gruppe startede Dansk Bibel-Institut som et alternativt bibeltro studiested i efteråret 1972.
Jørgen Skydstofte blev i 1972 sognepræst i Ansager. Fra 1979-1993 var han forstander på Det Kristne Gymnasium, hvor han også underviste i religion og kristendomskundskab. Han udgav i 1984 bogen ’Credo ut intelligam’. Komplikationer efter en bypassoperation i 1987 førte til, at han måtte skære ned på aktiviteterne.
I 1993 blev han programredaktør på Luthersk Missions Radio Norea Danmark, hvor han stod bag programmerne ’Vejen gennem Bibelen’. I 2001 blev han præst i Ølgod Valgmenighed.
Jørgen er gift med Inge Lise, og de har børnene Line og Lasse.
Bodil