Normisjon beder kirkemødet afvise ny forbønsliturgi

Rolf Kjøde
Rolf Kjøde

Landsstyret i Normisjon beder Kyrkjemøtet afvise et forslag fra bispemødet om at indføre forbønsliturgi for homofile par, som er viet borgerligt.
Flertallet i bispemødet foreslog sidste efterår at lave liturgier med forbøn og velsignelse for homofile par. Men landsstyret i Normisjon mener, at det vil underminere og bryde med økumenisk kristen lære om ægteskabet og være i strid med den bibelske skaberordning og det sjette bud.
– Det er vigtigt for hele nationen, at den norske kirke holder fast ved ægteskabet mellem mand og kvinde som bærende institution i samfundet og som den gudgivne ramme for børn at vokse op i. Grundlæggende biologi kan ikke ændres af norsk lov, siger generalsekretær Rolf Kjøde ifølge KPK.
Bodil