Hvor er vi på vej hen?

Af Alfred Johannesen
Lundtoftevej 45
4293 Dianalund
Vor kirkefader Martin Luther anså islam for at være en dyrkelse af Djævelen. Han sukkede til Gud ”Befri os Herre for islams forbandelse”.
En luthersk biskop og flere lutherske præster har anbefalet, at Haderslev får en moské med minaret og kuppel, som man kan læse i Udfordringen fra 27. februar 2014.
Philipp Melanchton, Luthers nærmeste medarbejder, skriver i sin bog LOGI: ”Arvesynden er en levende kraft, der overalt og alle tider bærer frugt i form af laster”.
Viser alle de narkotiske stoffer, der i dag flyder rundt i vort land ikke, at låget til en afgrund af laster er taget bort?