Gitte skal inspirere ELNs menigheder

s2_Portræt Gitte Møller Thomsen 2014 farveEvangelisk Luthersk Netværk har ansat Gitte Møller Thomsen som menighedsinspirator.

Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) har pr. 1. april ansat Gitte Møller Thomsen i en 25% stilling som menighedsinspirator.

Gitte Møller Thomsen er 39 år og bor i Strandby med sin mand og tre drenge. Hun er aktiv i Indre Mission og desuden medlem af Vendsyssel Frimenighed, hvor hun koordinerer og medvirker i rytmisk band.

Skal udvikle netværk

For knap to år siden oprettede ELN et menighedsnetværk (M-netværket), som nu har 26 menigheder tilknyttet. Gittes primære arbejdsområde er at udvikle M-netværket for at fremme samarbejde og inspiration menighederne imellem. Hun skal også lave opsøgende arbejde for at få flere menigheder med i M-netværket.

Ressourceperson

Gitte Møller Thomsen har tidligere arbejdet som efter- og folkeskolelærer og fungeret som koordinator og ressourceperson. De sidste fem år har hun studeret ledelse og pædagogisk psykologi og arbejder samtidig som supervisor på to folkeskoler. Til sommer bliver Gitte cand. mag. i læring og forandringsprocesser ved Aalborg Universitet og slutter med et spciale om ”den professionelle samtale”.

Tre menighedstyper

Menighedsnetværkets vision er at være et netværk af menigheder med et fælles teologisk grundsyn. Her vil man ’i respekt for hinandens forskelligheder opmuntre og inspirere hinanden til at være levende og missionerende menigheder’.
I opstartsfasen har det primært været valg- og frimenigheder, der tilsluttede sig M-netværket, men der er nu kommet betydeligt flere sognemenigheder med, oplyser Evangelist Luthersk Netværk.

Positiv udvikling

Udviklingen i ELN har nu gjort det økonomisk muligt for netværket at ansætte en menighedsinspirator.
– Vi har store forventninger til at få styrket den interne kommunikation og inspiration i M-netværket og gøre det endnu mere attraktivt for andre menigheder at være med i M-netværket, siger Kurt Dalsgaard, som er formand for styregruppen for M-netværket.
Bodil