Forbøn for Lolland-Falster og Høje-Taastrup kommune

Forbederne har fået lov at mødes i Sakskøbing kirkes konfirmandlokaler.
Forbederne har fået lov at mødes i Sakskøbing kirkes konfirmandlokaler.

Endnu et par kommuner er kommet til i vores forsøg på at dække Danmarks kommuner med forbøn.

I Høje-Taastrup fortæller Anne Hartung, at to grupper mødes på skift, så der er forbøn for kommunen hver uge.
Høje-Taastrup er en af de store forstads-kommuner i omegnen af København.
Det er her, den nye hovedbanegård ligger, og der er fx mange indvandrere, ligesom i nabokommunen Ishøj.
På Lolland og Falster mødes en gruppe også hver uge for at bede for området og for landet.
– Til orintering er vi en gruppe på 10-12 personer, der samles hver mandag formiddag fra kl. 10-12 i Sakskøbing kirkes konfirmandstue.
Vi startede først i hjemmene, men da vi dækker hele Lolland-Falster-området, fik vi i 2010 lov til at låne konfirmandstuen ved Sakskøbing kirke.
Vore bønne-emner er især Danmark, Israel og de forfulgte kristne, samt hvad der er oppe af aktuelle emner i tiden, fortæller Kirsten og Ninna.
Lolland-Falster er engang blevet kaldt ”de dødes rige”, fordi der var så lidt åndeligt liv på øerne. Men helt så dødt er der nu ikke, og Lolland-Falster har også en af Danmarks modigste biskopper, Steen Skovsgaard, der holder fast ved bibelsk kristendom, også når det ikke er så populært.
Der er stadig mange grå kommuner i Danmark uden en organiseret forbedergruppe. Privat forbøn er naturligvis også vigtig. Men det er ofte, når flere kristne finder sammen og beder konkret for deres samfund, at der sker gennembrud.
Udfordringen opfordrer sammen med Bedehus.dk til at danne bedegrupper på tværs af kirkeskel i alle kommuner.
Nye grupper kan tilmelde sig til Forbedere@Udfordringen.dk.