Godt nyt for hospicebevægelsen

I 2013 blev 1500 syge henvist til en hospiceplads i Region Midt, men 685 af dem nåede ikke at få plads i tide.
I 2013 blev 1500 syge henvist til en hospiceplads i Region Midt, men 685 af dem nåede ikke at få plads i tide.

Stadig flere ønsker at tilbringe deres sidste tid på hospice, men mange når det ikke, fordi der mangler plads, oplyste Tove Videbæk på Hospice Forum Danmarks årsmøde lørdag.

Hospice Forum Danmark kunne berette om øget vind i sejlene på landsforeningens årsmøde sidste lørdag.

Landsformand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk, glæder sig over den opmærksomhed og opbakning, som hospicetanken har fået i befolkningen i 2013. Det oplever hun både i hospicernes støtteforeninger, og når hun holder foredrag.

Manglende kendskab

Det er netop kendskabet til, hvad hospicerne og de tilknyttede palliative (lindrende) teams kan gøre for patienter, der øger opbakningen, fortalte Tove Videbæk før Hospice Forum Danmarks generalforsamling den 24. maj i Odense.
– Da vi i sin tid arbejdede med sagen i Folketinget, var der mange, der ikke vidste, hvad et hospice var. Derfor kunne de ikke rigtig forholde sig til det. På en udvalgsrejse til Jylland tog vi derfor en afstikker til Sct. Maria Hospice i Vejle, og da politikerne kom derind og mærkede atmosfæren, sagde de: ”Nå, det er sådan, det er!” Når mennesker får den aha-oplevelse, kan de skifte mening fra det ene øjeblik til det andet, fortæller Tove Videbæk.

Brug for dobbelt så mange hospicesenge

Derfor håber hun, at politikerne fortsat vil bakke op og skaffe flere hospicesenge. I øjeblikket er der 250 hospicepladser rundt omkring på landets 19 hospicer.
Men Tove Videbæk håber på dobbelt så mange hospicepladser, fordi hospicer også er for patienter med hjerte- og lungesygdomme.
– Ifølge en ny rapport fra Region Midt blev 1500 alvorligt syge og døende henvist til hospice i 2013, men kun 815 kom på hospice. De 685 nåede det ikke! Og det er Region Midt, som ellers er bedst udbygget med hospicepladser.
Så man tør næsten ikke tænke på, hvordan det står til i de andre regioner, udtaler landsformanden.
Hospice Forum Danmark kæmper også for flere lindrende teams til at betjene døende i hjemmene, et aflastningssted for familier med børn, som har livstruende sygdom – et såkaldt børnehospice – og et hospice i Grønland og på Bornholm.