Kortfattet troslære til ikke-kristne

s15_hhHjermindKim Hjermind giver i sin bog en enkel og tidssvarende gennemgang af kristendommens centrale budskaber, som det kan anbefales at bruge til evangelisation.

I bogen Spot on forsøger Kim Hjermind at give os kristendommen i en nøddeskal, dels gennem en kronologisk gennemgang af Bibelens verdenshistorie og dels i form af en beskrivelse af, hvordan et menneske overgår fra døden til livet, fra fortabelse til frelse.

I forordet angiver han som bevæggrund, at han følte, han kom til kort, da han gerne ville vidne om sin tro for en gammel ven, som blev syg og døde. Meningen er så, at man kan overvinde sine egne begrænsede evner til at forkynde evangeliet ved at give denne bog til en ikke-kristen ven. Allerførste side i bogen er et til-og-fra-kort, som man kan udfylde for at give bogen som gave.
Det er en god ide, og man må også sige, at det lykkes Hjermind at føre den ganske godt ud i livet. Bogen er holdt i et nutidigt, letforståeligt sprog. En af dens stærke sider er de dagligdags eksempler, Hjermind bruger til at forklare kristendommens centrale budskaber – en forklaringsmodel, som Jesus selv jo gjorde flittigt brug af i sine lignelser.
Bogen er forsynet med en række skemaer/figurer, som skal uddrage det centrale i teksten. Nogle af disse er ganske enkle, mens andre gjorde et lidt ”tungt” indtryk på mig – så tungt, at jeg følte mig fristet til at springe dem over. Det er nok et spørgsmål om smag og behag, og det gør i en vis forstand ingenting, hvis læseren springer dem over i første omgang. Deres værdi ligger i, at man kan vende tilbage til dem og hurtigt få genopfrisket, hvad der egentlig stod i det ene eller det andet afsnit.
I kapitel 5, ”Endemålet”, synes jeg måske nok, at der gås lidt rigeligt i detaljer med tingene. Himmelen, dødsriget, dommen, Helvede, de sidste tider – her opstår der hurtigt spørgsmål, som selv garvede kristne kan have svært ved at besvare, og som de nemt kan blive uenige om. Hvad sker der helt præcist og i hvilken rækkefølge ved døden og ved Kristi genkomst og jordens undergang?
Jeg er lidt bange for, at den helt forudsætningsløse ikke-kristne vil finde en for detaljeret beskrivelse mærkelig og måske afskrækkende. Men det kommer vel til dels an på situationen. Hvis den, der får bogen, er døende – som den ven, Hjermind omtaler i forordet – så kan vedkommende måske nok ønske grundig besked om alt dette.
Alt i alt vil jeg klart anbefale bogen til den brug, som forfatteren har skrevet den til. Den kan være en stor hjælp til os, der gang på gang oplever, at vi forklumrer det hele og bare støder mennesker bort, når vi endelig får taget os sammen til at tale om vores tro.

Kim Hjermind:
Spot on – Om Gud, os og verden – og vejen til den nye jord
115 sider • 149,95 kr.
LogosMedia