Altid på vej

s15_kkNye rejsendeBenny Andersen skriver i digtet ”På høje tid” om et menneske, hvis hele tilværelse i dén grad handler om at skynde sig. Han nævner en lang række historiske personer, der er kommet meget videre end ham selv dér, hvor han nu befinder sig aldersmæssigt. Og han er klar over, at verden ikke venter på ham. Tiden heller ikke. For ellers er toget kørt.

Dette er i en vis forstand udgangspunktet for Esbjerg-provsten Kræn Christensens nye bog. Han sidder i toget og småblunder, da han brat vækkes af konduktørens vedholdende spørgsmål: ”Nye rejsende?” Det minder ham om, at vi alle – altid – er i bevægelse. Også den kristne.
Bogen består af 52 små stykker, som alle kalder på eftertanken; dertil knyttes en række pluk fra salmebogen og citater fra Bibelen, som tjener til yderligere uddybelse. Emnekredsen er bred: her skrives om døden (”det forbandede ved livet”, som forfatteren kalder den), om (nytårs)forsætter, om savn og om stilhed, om Sisyfos-myten og dens store modsætning: opstandelsen, om profeten Jonas og livsglæden, om håb, om advent og om tryghed. Her er mange gode tanker – de fleste også til eftertanke.
Illustrationerne er et kapitel for sig. De viser – igen! – Unitas som det lille, fine, kristne kulturforlag, det er. Denne gang har man dristigt satset på at lade forfatterens tekst ledsage af maleren René Holms gode, farvestærke billeder, der viser et klart og velgørende engagement for mennesker ”på kanten”.
En i alle henseender veloplagt bog – og en oplagt gave-idé.
Kristian Kristiansen

Kræn Christensen:
Nye rejsende
219 sider • 249 kr. • Unitas