Levende ting?

s15_jcTingI daglig tale og omgang betragter vi ting som genstande og objekter; uden sjæl, vilje og handlekraft. Men er det nu også hele sandheden?

Lektor i antropologi ved Københavns Universitet Inger Sjørslev analyserer ud fra et materialitetsteoretisk udgangspunkt (= ting er mere end genstande) en række forskellige ting både fra hjemlige egne og fjerne kulturer, og kommer frem til, at en skelnen mellem subjekt/objekt, materiel/immateriel osv. ikke kan opretholdes. Tværtimod er der en endnu tættere forbindelse mellem tings repræsentative betydning (fx kors som symbol for kristendommen) og deres status som aktanter (= ting som handler), hævde hun.
Bogen indeholder nogle spændende kapitler for den, som gerne vil udfordres i sit syn på ånd/materie, subjekt/objekt og levende/dødt. Fx nævnes jødernes forhold til skriften, som i jødedommen har en særlig tingslig karakter. Også i kristendommen har Bibelen, som bog (ting) betragtet, mere betydning end den blotte sproglige fortælling af historie og troslære. Der sværges ved Bibelen, og afbrændinger af hellige skrifter (Koran, Bibel osv.) opleves som trosmæssige krænkelser, som bedst kan forstås i et immaterielt lys.
Igennem en række undersøgelser kredser vi omkring de forandringer, der kendetegner nutidens forhold til ting. For i kraft af den ny teknologi er ting og mennesker blevet langt tættere forbundet end før.
En spændende, udfordrende, ja provokerende bog.
Josua Christensen

Inger Sjørslev: Ting
193 sider • 199,95 kr.
Aarhus Universitetsforlag