Er Israel mon opfyldelsen af bibelsk profeti?

- Nej. Det er ikke sådan, jeg læser Bibelen, siger fader Frederico Lombardi.
– Nej. Det er ikke sådan, jeg læser Bibelen, siger fader Frederico Lombardi.

– Nej, svarer den katolske kirke. Men Israels turistminister siger ’Ja’.

Den katolske kirke ser ikke på staten Israel som opfyldelsen af Bibelens profetier. Det bekræftede direktør fader Frederico Lombardi i Vatikanets pressetjeneste overfor Karmel Israel-Nytt under pavens besøg i Jerusalem.

– Ser Den katolske kirke på staten Israel som opfyldelsen af profetier i Det gamle Testamente, som protestanter gør?
–Nej! For Den katolske kirke er det ikke en fortolkning af en politisk realitet som en opfyldelse af en profeti, nej. Vi læser profetien i en religiøs betydning normalt, ikke i en politisk betydning, sagde Frederico Lombardi ved «Den hellige stol» efter pressekonferencen på Mamilla hotel i Jerusalem.
– Så staten Israel har ikke noget at gøre med de gamle profetier i Bibelen?
– Det er ikke sådan, jeg læser Bibelen, sagde Lombardi.

Turistministeren

– Jo, Bibelens profetier opfyldes i Israel, svarer Israels turistminister. Uzi Landau slår fast, at profetierne opfyldes på det jødiske folk i Israel. Han siger, at når fire paver har besøgt Israel, så er dette det bedste svar på, at profetierne opfyldes.
– I dag er det Jerusalem-dagen. Det er 47 år siden, Davids hovedstad, Jerusalem, blev frigjort og forenet. Her er det jødiske folk tilbage igen, som det står profeteret i Bibelen. Vi er tilbage ved vore rødder i fuldt mål. Vi fortsætter ganske enkelt vort folks arv. Du kan se, at folket kommer tilbage fra jordens fire hjørner til dets gamle rødder, siger Uzi Landau.
Karmel Israel-Nytt forelagde Frederico Lombardis afvisning af, at staten Israel er en opfyldelse af Bibelens profetier.
– Theodor Herzl var far til den moderne zionisme, som er den nationale frigørelse af det jødiske folk. For 110 år siden, i januar 1904, mødte Herzl pave Pius X i Rom. Herzl bad om støtte fra Den katolske kirke til, at det jødiske folk kunne vende tilbage og Jerusalem kunne blive en jødisk by.
Herzl blev totalt afvist af paven. De seneste 50 år er fire paver på rad og række kommet til byen. Og den sidste har lagt en krans på Theodor Herzls grav. Paverne møder chefrabbinerne, Israels præsident og statsminister. Det er det bedste svar, vi kan give til Lombardi. Zionismen er på alle vegne, siger Uzi Landau.

– Jo, Bibelens profetier opfyldes i Israel, siger Israels turistminister, Uzi Landau.
– Jo, Bibelens profetier opfyldes i Israel, siger Israels turistminister, Uzi Landau.

– Hvad tænker du om, at mange vil dele Jerusalem?
– Denne by blev ødelagt af romerne for ca. 2000 år siden. Vi har haft mange okkupanter her, den ene efter den anden. I 1300 år var landet under muslimsk dominans. Men aldrig har der været andre folk, som har udviklet en nation og krævet suverænitet eller haft Jerusalem som deres hovedstad her. I alle årene har Jerusalem bare været en hovedstad for det jødiske folk.
Under Yasser Arafat var Orient House i Jerusalem et omstridt udenrigsdepartement for PLO, i strid med Oslo-aftalen. Er du glad for, at du fik det lukket?
– Selvfølgelig. Orient House var et center for terror i Jerusalem. Det var PAs lange arm i Arafats tid. De var ansvarlige for mange terroraktioner. Lukningen af Orient House var en af de største sager, da jeg var sikkerhedsminister, siger Uzi Landau ikke langt fra Orient House.

Paven besøgte Amman, Betlehem og Jerusalem

– Profeternes vision for vort folk bliver opfyldt, sagde Israels statsminister Benjamin Netanyahu, da han sammen med Israels præsident Shimon Peres i Ben-Gurion lufthavn hilste pave Frans velkommen til Israel, søndag 25. maj 2014.
– Deres hellighed, til trods for al tilskyndelse til vold, forstyrrelser og pogromer mod vort folk, så har vi genvundet vor uafhængighed i vore fædres hjemland. Vi er blevet et frit folk i vort land, landet med Zion og Jerusalem‚ sagde Netanyahu.
– I Jerusalem og rundt om i vort land bliver profeternes vision for vort folks renæssanse opfyldt. Denne renæssance er et af de største symboler for menneskeheden. Det er ikke bare historien om det jødiske folk, men også en triumf for den menneskelige ånd, som ikke giver op over for historiens grusomheder, som lykkes trods alle hindringer og rejser sig til fremgangens højder, kreativitet og håb om fred, sagde statsminister Benjamin Netanyahu i sin velkomsttale i lufthavnen.

Profetierne er opfyldt

– Velkommen til staten Israel. Staten Israel er virkeliggørelsen af profeternes visioner, de som forudsagde, at vi skulle vende tilbage til Det hellige land, sagde handelsminister og partileder Naftali Bennett i partiet Bayit Hayehudi, da han mødte paven i det gamle rabbiner-hus, Heichal Shlomo, i Jerusalem.
For at understrege sit budskab henviste Bennett til et par bibelord:
«Og han, som er Israels herlighed, lyver ikke og skifter ikke mening» (1. Samuel 15, 29).
«For den sande lære udgår fra Zion, Herrens ord udgår fra Jerusalem.» (Es. 2, 3).
– Vi er glade for at modtage Dem i byen, som har været vor hovedstad i 3000 år, fredsbyen, Jerusalem, fortsatte Bennett.

Jøderne er hjemme

– Genopbygningen af Jerusalem er et mirakel, som fandt sted ved troens styrke. Velsignet være han, som gjorde dette mirakel for os på dette sted, sagde chefrabbiner for Vestmuren, Shmuel Rabinowitz, i sin tale.
Han mindede paven om, at Titus byggede en bue i Rom. Den viser jødiske fanger, som bærer de stjålne skatte fra Templet i Jerusalem til eksilet.
– Det er sandt, at det lykkedes Titus at tage menoraen og redskaber fra templet. Men troens lys og håbet om at vende tilbage til vore forfædres land, lykkedes det ikke for ham at slukke. Vi har rejst en lang vej hjem. Vi har vandret fra jordens fire hjørner. I 2000 år led vi under foragt, fik vor fulde del af sorgen, men hver eneste dag bad vi «Næste år i Jerusalem». Vi var priviligerede, og i de seneste århundreder vendte vi tilbage til vort land og genoprettede kongedømmet Israel, sagde Rabinowitz.
Han talte om det jødiske folks specielle rolle i verden og citerede fra Es. 2, 3:
«Folk fra alverdens lande vil strømme derhen. »Lad os rejse til Herrens bjerg,« vil de sige.
»Lad os tage hen til Israels Guds bolig, så vi kan lære hans vilje at kende og følge hans vejledninger, for den sande lære kommer fra Zion, Herrens ord udgår fra Jerusalem.«


Artiklen fortsætter efter annoncen:Pave Frans hilser på israelske børn på Scopus-bjerget. Foto: Amos Ben Gershom, GPO.
Pave Frans hilser på israelske børn på Scopus-bjerget. Foto: Amos Ben Gershom, GPO.
Politisk pave

Paven beskrev sit besøg som en pilgrimsrejse. Men det blev også en politisk rejse med støtte til palæstina-arabernes krav om en stat. Den romersk-katolske kirkes repræsentanter omtalte de PLO-kontrollerede områder som «staten Palæstina».
– Under mit besøg i Det hellige land vil jeg besøge nogle af de betydningsfulde steder i Jerusalem, en by med universel betydning. Jerusalem betyder selvfølgelig «fredsbyen». Det er dette, Gud ønsker, at det skal blive, og dette begærer alle mennesker af god vilje. Men det triste er, at Jerusalem vedbliver at være dybt plaget, et resultat af langvarige konflikter.
Sammen med alle mænd og kvinder af god vilje bønfalder jeg dem i ansvarsfulde positioner om ikke at lade nogen sten være urørt i forsøget på at finde retfærdige løsninger på problemerne, så israelere og «palæstinere» kan leve i fred.
Og så fornyer jeg pave Benedikt XVI’ appel: «Retten for staten Israel til at eksistere og blomstre i fred og sikkerhed indenfor internationale anerkendte grænser må blive universelt anerkendt. På samme tid må der også blive en anerkendelse af det palæstinenske folks ret til et suverænt hjemland og deres ret til at leve med værdighed og bevægelsesfrihed. Tostatsløsningen må blive en realitet og ikke bare en drøm», sagde pave Frans i sin åbningstale, da han i Ben-Gurion lufthavn blev mødt af Israels præsident Shimon Peres og statsminister Benjamin Netanyahu.

Bønne-stunt

Paven overraskede også mange, da han i Manger Square i Betlehem inviterede Abu Mazen og Shimon Peres til sit hjem i Vatikanet for at bede om fred. Frederico Lombardi blev spurgt, hvorfor Israels statsminister Benjamin Netanyahu ikke blev inviteret. Lombardi sagde, at der er et langt og nært forhold mellem Frans og Peres.
Forslaget er uden tvivl et ønske om at støtte den såkaldte «fredsproces», samtidig med at den romersk-katolske kirke nærer et stort ønske om at samle alle under pavens overopsyn.