Sandheden vendt på hovedet

Jørn Nielsen,
H.C. Lumbyes Vej 159A,
4700 Næstved

Min fysiklærer lærte os, at de billeder, der sætter sig på vor nethinde, i virkeligheden står omvendt, men vi er så vante til at se dem sådan, at vi tror, vi ser dem ”rigtigt”. Min gode morfars kommentar var: ”Den visdom tror jeg er fra Gud, for sådan er det jo. Vi ser alt på hovedet, åndeligt talt.”
Jeg tænkte på det og på, hvor omvendt verden er, når der fra muslimsk side tages afstand fra homoseksualitet. En psykiater i et tv-interview kaldte en sådan afstandtagen for ”indremissionsk i muslimsk klædedragt”.
Jeg er ikke indremissionsk, men fandt som ung Bibelen troværdig, herunder også hvad den siger om homoseksuel praksis. Men jeg hader ikke de homoseksuelle eller andre mennesker. ”Ikke engang Hitler hader jeg”, sagde Kaj Munk i sin sidste, improviserede prædiken i Vedersø.
Den ånd er jeg beslægtet med. Et liv med had ville for mit vedkommende have været et kort liv.
Det er blevet sagt, at Gud hader synden, men elsker synderen. Ja, sådan er Kristi evangelium i en nøddeskal, som jeg elsker, al den stund jeg selv er en synder, der har brug for hans tilgivende kærlighed.