Værn om den kristne arv

Inger Ebbesen er leder i KriSoS og advarer mod, at vi glemmer vor kristne arv.
Inger Ebbesen er leder i KriSoS og advarer mod, at vi glemmer vor kristne arv.

Inger Ebbesen
Leder i KriSoS i Danmark.
Jervelundhaven 23
5220 Odense SØ

Kristne i Social- og Sundhedssektoren i Danmark er en forening, der har til formål at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren. Vi har erfaret, at Regionsrådet i Region Syddanmark har vedtaget, at der ved fremtidige sygehusbyggerier i regionen ikke skal findes en kirkesal, men at man fra og med det nye universitetssygehus i Odense kun ønsker et religionsneutralt bederum.

Det er efter vor bedste overbevisning forkert. Ingen kristen vil ønske at bede i samme rum, hvor der befinder sig et antal muslimer på bedetæpper på gulvet. Det kan vi så lade være med, vil man sige; men den Ånd, der findes i et kristent Guds rum og som vil medvirke til helingen af de syge, der opsøger det, vil ikke kunne findes i et religionsneutralt rum.
Mennesker søger i disse år troens rum, de har opdaget, at de har brug for det, og som hospitalspræst i Vejle, Preben Kock sir’:” Sygehuset er byens største bedehus”. Stik imod dette vil man så fortsætte med at nedbryde og fjerne vor åndelige arv.
Vort lands værdier: Fællesskabet, ansvaret for de svageste iblandt os, lighed m.m. bygger på, at vi er et gammelt kristent land. Det er unikt, og selv nydanskere som Nassar Khadar kan se det og opfordrer os til at værne om det. Det er der, vi har vort værdigrundlag, og jo mere vi fjerner den kristne tro fra vort hverdagsliv, des mere skrider vort værdigrundlag. Vi glemmer, hvor vi kommer fra, og hvor vi skal hen, og tror, vi kan klare det hele selv. Ingenting er rigtigt eller forkert mere, og ingenting har værdi. Har mennesket værdi? må mange i dag spørge sig selv.
Derfor har vi brug for troens rum, kirkerum på vore hospitaler, og som de sagde i Sverige, da vi besøgte en sygehuskirke der: Muslimerne har ikke noget imod at komme her og bede, og de respekterer Jesus på korset.
Der er kun godt 236.000 muslimer i Danmark, d.v.s. 4% af de troende, mens ca.79% af danskerne stadig er medlem af den kristne kirke, og flere nydanske bliver i disse år døbt. Hvorfor må det ikke være her som i andre lande: Skik følge eller land fly? Det er en fuldstændig forvrænget opfattelse at rydde rummet, for som Jesus sir’ i Matt. 12.46: Når vi efterlader vort hus ledigt, fejet og prydet, så gir vi plads for den urene ånd og 7 andre ånder, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for et menneske end det første.
Jesus advarer os mod at give plads for det, der ikke er rigtigt. Lad os have den advarsel in mente og huske vor arv og en af grundene til, at det er gået os godt i mange år.