Støtter Lykketoft terroristerne?

s3_Olesen, Jørgen Vium-fritAf Jørgen Vium Olesen

Danmark sender unge mænd i krig imod islamistiske terrorister rundt om i verden, nogle måtte ofre deres liv i denne kamp.

Men når Israel, Danmarks og den frie verdens allierede i Mellemøsten, bekæmper den islamistiske terrororganisationen Hamas i Gaza, så står Lykketoft frem som Folketingets formand og socialdemokrat og fordømmer Israel ved en palæstinensisk demonstration i København.
Lykketoft har åbenbart sin egen femtekolonne énmands hær, som han sætter ind i krisesituationer, netop hvor det er allermest vigtigt at vise solidaritet med sine allierede.

Kold beregning

Hvorfor begynder Hamas netop nu en krig med Israel?
Er det, fordi de er dumme eller blot handler efter deres følelser og tror, at de kan vinde denne krig? – Det er nok ikke tilfældet.
Grunden er ganske sikkert en kold beregning af, at en krig med Israel vil give dem en propagandafordel. Krigen vil koste mange civile ofre, børn og gamle, da disse bruges som skjold imod Israels bomber, og dermed vil det betyde en fordømmelse af Israel i dele af den vestlige verden, når TV skærmene viser krigens ødelæggelser.
Men situationen er provokeret frem af Hamas, for hvem de civile tab ikke betyder noget, Hamas ser hele den palæstinensiske befolkning som mulige selvmordsbomber. Så når palæstinensere og andre demonstrerer rundt om i verden, så ser Hamas dette som en sejr, de tror fejlagtigt, at Vesten er imod Israel og for dem.
Her er det, at Lykketoft støtter terroristernes strategi og fører femtekolonne-virksomhed imod den frie verdens kamp imod terrorisme.

Andre anerkender Israels ret

Både Obama, Angela Merkel, den danske udenrigsminister og andre vestlige ledere har anerkendt, at Israel har ret til at forsvare sig imod den islamiske terrorisme.
”Jeg taler som folkevalgt socialdemokrat, ikke som Folketingets formand”, siger Lykketoft. Sikke noget sluder, er hr. Lykketoft formand, eller er han ikke formand?
Men taler hr. Lykketoft på socialdemokraternes vegne, når han støtter palæstinensernes fordømmelse af Israel i København? Er det socialdemokraternes politik? Næppe!

Uværdig formand

Hr. Lykketoft er en skamplet for Danmark, det er flovt at være dansker, når Lykketofts holdninger bliver nævnt rundt om i verden. Var det ikke på tide, at Danmark fik en anden formand for folketinget? Det er uværdigt med en sådan formand, som skulle repræsenterer danskerne og Danmark, hvad han på ingen måde gør i spørgsmålet om Israel og Gaza.