Åben Bibelen med ikke-kristne venner

s15_jcPippertHvad skal der til for at nå dine unåede venner? Kan man vække interessen for kristentroen gennem noget så gammeldags som en bibelstudiegruppe? Ifølge Rebecca Manley Pippert, forfatteren til Hvordan lede et åbent bibelstudie? – så er svaret ja!

Pippert beskriver en række erfaringer, som hun og andre ledere har gjort sig gennem nogle år. Hun beretter om den ene person efter den anden, som har fundet Jesus igennem disse åbne bibelstudiegrupper (ÅBS). Dejlige historier, som også byder på vidnesbyrd om, at den Jesus, evangelierne handler om, også i dag træder ud af historierne og griber ind i ganske almindelige menneskers hverdag og virkelighed.
Bogen er tænkt som en slags guide til ÅBS som koncept og til den tænkning, der ligger bag. Man kan således læse om råd til gruppernes sammensætning, hvordan man inviterer, organiserer og afholder studiegruppemøderne. Selv om det kun er et hæfte på 94 sider, mærker man en begejstring for det, som Guds ord formår, når mennesker mødes fordomsfrit og sammen prøver at blive klogere på, hvem Jesus var, og hvad Bibelen fortæller om hans mission.
KFS står bag udgivelsen, som også må formodes at blive til konkret inspiration i studiemiljøer rundt om i landet. Men faktisk rummer denne bog mange flere eksempler fra hjemmegrupper for hjemmegående husmødre eller erhvervsaktive kvinder, så måske er der basis for anvendelse i en større skala. Selv om man måske ikke kan overføre det hele til dansk kultur, er bogen en opmuntring til at stole på styrken i evangeliernes beretninger, som har overlevet i 2000 år. Det er vel grund nok til at give den en chance.

Rebecca Manley Pippert:
Hvordan lede et åbent bibelstudie
95 sider – 99,95 kr.