Flere på efterskole i 10. klasse

Flere unge går direkte fra 9. klasse til en gymnasial uddannelse. Men der er også stadig flere unge, der tager 10. klasse på en efterskole, oplyser Undervisningsministeriet.
Efter et mindre fald i 2012 er antallet af elever i efterskolernes 10. klasser nu oppe på 15.504. Stigningen udgøres overvejende af elever, hvis forældre har en mellemlang eller lang videregående udddannelse.
Af efterskoleelever i 9. klasse fortsætter 46 procent i 10., mens 43 procent vælger en gymnasial uddannelse.
Unge fra Midtjylland og Syddanmark udgør tilsammen 57 procent af de danske efterskoleelever.