frikirker med fælles kurs i 10 år

I november er det 10 år siden, at FrikirkeNet blev stiftet, fortæller Claus Bækgaard.

– I begyndelsen af 00’erne var kirkesamfundene generelt i opbrud. I valget af kirkeligt fællesskab gik flere og flere efter spiritualitet, kultur eller andre ting frem for efter kirkesamfund, fortæller præst i Roskilde Baptistkirke, Claus Bækgaard.

Apostolsk Kirke var på vej fra centralisering mod decentralisering, pinsekirkerne gjorde det modsatte. Og de uafhængige kirker samt øvrige kirkesamfund havde også hver deres retning.
– Det var måske en unik tid til at finde et samarbejde, for hvis de forskellige kirker og kirkesamfund bare fortsatte i hver sin retning, kunne man komme til at fjerne sig fra hinanden igen, vurderer Claus Bækgaard.

Frikirkernes røst
Derfor begyndte ledere og præster fra et bredt frikirkeligt bagland at arbejde med ’Kristne Kirkers Netværk’, som arbejdstitlen dengang lød.
Frikirkerne i Danmark udgør en minoritet, og man måtte gå sammen for at blive hørt.
I den periode var folkekirken også i et opbrud og skulle definere sig selv. Nu skulle man forholde sig til, at islam fyldte mere og mere. Og samtidig ville frikirkerne positionere sig imod en kulturkristendom, så det ikke bare var de kulturradikale, som løb med definitionen af, hvad kristendom er i dansk kontekst.
– Hvor man før måske kunne være tilbageholdende med at sende elever til de andre kirkesamfunds skoler eller trække på andres ressourcer, har vi nu fået en følelse af, at det hele tilhører os – at det er en del af vores arbejde som lokale kirker. På den måde har vi fået en masse ressourcer foræret, konstaterer Bækgaard.