Dostojevskij – teologi og litteratur

s15_kkDostojevskijAnmeldt af Kristian Kristiansen

Den tidligere ærkebiskop af Canterbury, Rowan Williams præsterede i 2008 denne sprænglærde sag, som nu er udkommet på dansk.

Det er al fortjeneste værd, men det er egentlig samtidig også lidt ærgerligt. Ærgerligt, fordi forlaget selv på bogens bagsidetekst lægger op til, at Dostojevskis værk leverer indspark til mange af vort eget århundredes problemer og bekymringer: terrorisme, overgreb mod børn, fraværende fædre, forbrugerisme, sekulariseringen og sammenstødet mellem kulturerne (for nu lige at nævne nogle af de mere markante).

Men hvor de fleste helt umiddelbart kan forholde sig til disse emner, ligger det tungere med at få et forhold til Rowan Williams’ bog. Den er næsten for meget, under alle omstændigheder kun for absolut viderekomne i forfatterskabet. Rowan Williams er med andre ord ikke verdens bedste formidler; der er sætninger, som unddrager sig ethvert læsbarhedsindex, og ellers er der nogle, hvor læseren som helt sagesløst offer kan blive udsat for meningsløsheder som denne: “Frihed som ligegyldighed eller frihed som selvbekræftelse vil på samme måde lede væk fra sproget og hen imod uigenkendelighedens tavshed.”
Dostojevskij er i kristen sammenhæng kendt for sin berømte bemærkning: “Hvis nogen bragte mig beviset for, at sandheden om vort liv ikke er i Kristus, og hvis sandheden i virkeligheden ikke var hos Kristus, ville jeg hellere være med Kristus end med sandheden”.
Rowan Williams sætter sig i sin bog for at påvise, at Dostojevskijs ærinde ikke var at levere beviset for Guds eksistens, men derimod italesætte religionens betydning for et menneske. Den ramme for fortolkningen af forfatterskabet, som Williams har ladet sig inspirere af, er den russiske litteratur-teoretiker Mikhail Bakhtin (1895-1975); Bakhtin taler specielt om den flerstemmige Dostojevskij, dvs. dét at forfatteren ikke benytter sig af ét, men flere talerør.

Denne bog har ligget lidt vel længe på anmelderens natbord; det indrømmes. Men de to parter har ligesom måttet se hinanden an. Jeg vil stadigvæk fastholde, at bogen er for viderekomne, men en form for indledningsvist bekendtskab kan opnås ved at benytte det rimeligt fyldige register. Derfra kan man så arbejde sig videre.

Rowan Williams: Dostojevskij – sprog, tro og fiktion
307 sider – 349 kr. – Aros