8 tommelfingerregler til at teste ’ord fra Gud’

Hvordan kan man vide, at det er Gud, der taler…? Undervisning om bøn af Elizabeth Alves.

Af Elizabeth Alves

Når du lærer at høre Herrens stemme, må du også lære at teste alle ting.

’Men vurder det hele. Hold fast ved det, som er godt’ (1 Tes. brev 5:21)
Når du hører Herrens stemme, skal du ikke bygge på dine egne følelser og holdninger. Det, du hører, skal være i overensstemmelse med Guds Ord og med hans væsen. Helligånden vil aldrig ophæve noget, som Gud har sagt og erklæret sandt i Bibelen.
Nogle få metoder kan hjælpe dig med at vurdere og teste det, du modtager, eller noget, som du hører fra andre.
Husk, at det er en læreproces. Det bliver lettere at skelne, hvad der er sandt, efterhånden som du bliver mere åndeligt moden, og Guds Ord bliver mere virkeligt for dig. Disse metoder er ikke det eneste, man kan gøre, men det er tommelfingerregler, som kan hjælpe dig til at undgå at tage fejl.

1 Søg altid bekræftelse fra Jesus, ikke fra andre mennesker.
Ofte vil Gud bruge et andet menneske til at bekræfte det, han har sagt, men det kommer af sig selv – du skal ikke bede andre bekræfte noget. Det vil blive givet på en ydmyg måde, og den, der siger det, vil ikke prøve selv at få bekræftelse gennem det. (Sl. 119:1).

2 Sæt aldrig en tidsmæssig grænse.
Guds tid er ikke den samme som din tid. Der findes profetiske ord i Bibelen, som endnu ikke er blevet opfyldt. Men fordi Herren har talt, ved vi, at det vil komme til at ske. Når du modtager noget fra Herren, vil det ske i hans time, derfor må du ikke give op. (Se 1 Krøn. 17:11, 12; Præd. 3:11; Es. 2:2; 46:10,11; Ap. G. 7:17; 11:28; Åb. 1:1).

3 Bekræft altid det, du modtager med Guds Ord.
Herren vil aldrig sige noget til dig, som ikke svarer til Bibelen. Selv hvis det, du hører er præcis det, du leder efter, og bekræfter noget, som du mener, Herren har sagt – hvis det ikke er i overensstemmelse med Guds Ord, skal du glemme det. Det vil bare lede dig på vildspor. (2 Tim. 3:16,17).

4 Tag ikke bibelvers ud af deres sammenhæng.
Se på teksten som helhed. Dermed kan du undgå at skade og vildlede dig selv og andre. Mange tager bibelvers ud af konteksten og bruger dem til at ’bekræfte’ det, som de gerne vil høre, eller de får det til at passe med en bestemt situation eller omstændighed.
Gud bruger Skriften til at bekræfte, men ikke ude af kontekst. Du må lære at vurdere ud fra hele Skriften. Hvert eneste lille bogstav og tegn er vigtigt. (Mat. 5:18;2 Pet. 1:20, 21).


Artiklen fortsætter efter annoncen:5 Hvad så, hvis det ord, du har fået er i overensstemmelse med Bibelen, men du ikke forstår det?
Læg det til side, bed over det, og lad Herrens Ånd få det til at ske.
Husk, at Herren kender fremtiden, og at det ord måske er præcis det, du har brug for til at bekræfte en situation eller bare for at du kan vide, at du er præcis der, hvor Herren vil have dig. Lad tiden arbejde for det. En af grundene til, at det er godt at skrive det ned, er, at du ikke behøver at blive forvirret og tvivle i den tid, der ligger foran dig.

6 Døm ikke det, andre siger.
Kun Gud kender tankerne og motiverne i et menneskers hjerte. Mange gange vil du ikke vide nok om en situation eller forstå dybderne af det, et andet menneske gennemlever. Det, som betyder én ting for dig, kan betyde noget helt andet for det menneske, som modtager budskabet. (Ordspr. 14:10; Rom. 14:4; 1 Kor. 2:11)

7 Lad ikke ord eller billeder gøre dig forvirret eller bange.
Når frygt og forvirring sætter ind, er det ikke fra Herren. Gud er ikke forvirringens Gud, og han bruger heller ikke frygt som taktik for at styre dig (Joh. 14:27; Rom. 14:17; 1 Kor. 14:33; 2 Kor. 2:11; 2 Tim. 1:7)


Artiklen fortsætter efter annoncen:8 Har Gud stillet en betingelse for det ord, han har givet dig?
’Jeg vil gøre sådan…hvis du gør sådan’. Ofte vil Gud give os løfter, men først må vi opfylde hans betingelser. (Ordspr. 2:1-6; 4:4).

Hvordan skal jeg svare Herren?

Når Helligånden har vist dig Herrens hjerte, skal du reagere på den rigtige måde – ved at tage det til dig, takke ham, råbe af glæde over sejren eller udføre en bestemt handling. Dit svar på Herrens budskab vil skærpe din evne til at høre. Gå villigt ind i samtalen med ham og adlyd det, han siger til dig.
Når du beder for andre, skal du ofte tage en pause for at lytte. Når hver enkelt emne er aflsuttet, skal du takke Herren for det, som sker i hans rige, fordi du har bedt.
Husk altid at afslutte din bøn med glæde, tak og lovprisning. Dermed besegler du Helligåndens værk. Fadervor begynder og slutter med lovprisning og viser os, hvordan vi skal bede.
Bliv ikke frustreret, når du tænker på, at du skal gennemgå alle disse procedurer og svar. Helligånden vil lede dig og vise dig hvert nyt skridt på vejen.

Gode råd om bøn

Disse råd skal ikke begrænse dig på nogen måde. I stedet skulle de gerne lægge et fundament, når du begynder at kommunikere og opleve fællesskabet med Herren.
Det vigtigste er ikke, at du altid har store åbenbaringer eller beder fine bønner, men at du er trofast i kaldet til at bede. Når du er lydig, vil Herrens magt begynde at virke. Selv når du ikke forstår alle de specifikke svar, som kommer, vil du kunne se en vækkelse og en styrkelse af Kristi legeme (Heb. 11:13,39).

– Begynd din bøn med det, du ved er en objektiv sandhed. Bed Bibelens Ord og de dejlige løfter, som Ordet giver dig, der er Guds barn.
– Lad Helligånden styre. Husk, at du er en soldat i Guds hær. Jesus er din ’general’. Lad Helligånden bestemme, både når det gælder måden og byrden. Vær ikke afhængig af din egen indsigt (Rom. 8:26)
– Bed og syng med forstanden på dit modersmål; men bed og syng også i ånden. (1 Kor. 14:15)
– Bed i tro og forvent guddommelig indgriben. Bed frimodigt. (2 Kor. 4:18; Heb. 11:6; 1 Joh. 5:14,15).
– Tag dig tid til at lytte. Det er en vigtig del af kommunikation og en vigtig nøgle til succes i forbønnen. (Mat. 7:24)
– Bliv ved med at bede, indtil du får svar. Før du går videre, skal du vente, til Helligånden giver dig vished for, at opgaven er udført (Luk. 11:5-10; 18:1-8)
– Vær fleksibel og hurtig til at vinde sejr. Den eneste lydighed, der betyder noget for Gud er den, der sker øjeblikkeligt. Forsinket lydighed er ulydighed!
– Meditér over Ordet – forny dit sind. Sørg for, at al din synd er dækket af Jesu blod, og at du ikke bærer på nag i dit hjerte (Jos. 1:8; Ordspr. 4:20-24; Heb. 10:22; 1 Joh. 1:7,9).


Artiklen fortsætter efter annoncen: