Hvornår er det godt at faste?

s8_stor_bigstock_Portrait_Of_Brunette_Plumpy_Ma_11783840Kære Orla Lindskov.
Jeg var til møde med dig en fredag i Karlslunde Strandkirke, hvor du talte om bøn og faste og om lørdagen havde forbøn for dem, som ønskede det.
Jeg blev meget optaget af emnet om faste, og som jeg forstod dig, så vil bønner i en faste have større vægt og oprigtighed.
Jeg vil da også selv forsøge at gå i en faste. Jeg tænkte på, om jeg skal sætte en tid på, inden jeg begynder fasten. Jeg mener fx 1 uge eller 10 dage, eller hvad jeg nu synes, eller skal jeg bare begynde og så stoppe, når jeg får besked på det?
Det med bøn er lidt svært for mig. Jeg har svært ved at formulere de ”rigtige” ord. Jeg er ikke så vant til det. Men Gud kender jo mine tanker, så han ved, hvad jeg mener.
Jeg er nogenlunde sund og rask. Derfor var det heller ikke sygdom, jeg bad dig om forbøn for i Karlslunde Strandkirke. Jeg bad dig om forbøn for styrke i min tro og om, at Helligånden må fylde mig. Jeg vil sige, at jeg føler, at jeg har fået et løft.
Må Gud være med dig og dit virke.
J.

Svar:

Et godt råd om faste: Begynd forsigtigt

s8_bigstockphoto_Breakfast_3354821Kære J.
Jeg er glad for, at min undervisning i Karlslunde Strandkirke har inspireret dig til selv at prøve at faste, og som udgangspunkt vil jeg råde dig til ikke at sætte tid på angående fastens længde.
Hvis man ikke har prøvet at faste før, er det nemlig vigtigt, at man går forsigtigt frem. Pålæg ikke dig selv at faste i mange dage for at gøre din faste effektiv. Mange bibelske faster var ”indtil aften” ( Dom. 20,16, 2.Sam. 3,35, Ap.G. 10,30 ).
Den nævnte fredag talte jeg om bøn og faste i Karlslunde Strandkirke, og det gjorde jeg, fordi jeg møder en stigende interesse for emnet.
Bibelen taler faktisk også rigtig mange steder om bøn og faste. Bøn og faste er således helt på bibelsk grund.
Jesus siger direkte i Matt. 17,21, at i visse tilfælde er faste helt nødvendig for at overvinde det onde.
Jeg ved, at der sker meget på det åndelige område, når mennesker beder og faster: syge helbredes, bundne befries, ufrelste frelses osv..
Bøn og faste er som en åndelig atombombe. Sådan beskriver den amerikanske evangelist Billy Graham fasten:
– ”Med hensyn til faste tales der meget lidt om dette emne. Mange siger, at det ikke har noget med vores moderne tid at gøre. Men jeg ønsker at fortælle jer ud fra egen erfaring, at bøn og faste udretter meget.
Hvis jeg tror, faster og beder, sker der mirakler. Jeg har set, at de hårdeste steder er blevet overvundet gennem faste og bøn.”
Sådan lyder Billy Grahams vidnesbyrd.
Når Jesus talte om faste, så mente han afholdenhed fra mad. Han fastede selv 40 dage – den såkaldte profetiske faste, – før han begyndte sin gerning.
Når vi i dag mærker så forholdsvist lidt til nådegaverne i menighederne sammenlignet med det, vi læser om i Apostlenes Gerninger, så kommer det nok for en væsentlig del af, at der er så lidt bøn og faste i menighederne i dag.
Jeg tror, at enhver arbejder i Guds rige bør indvie sin gerning gennem bøn og faste i kortere eller længere tid efter Helligåndens råd og vejledning.
Det er ikke bare Ånden i os, der bliver fornyet ved en faste, det gælder også for vores legeme.
Bibelen kalder vores legeme for Helligåndens tempel. Ved faste bliver vores legeme renset for giftstoffer, affald, sygdomskim og sygdomsrester. Derfor er det uhyre vigtigt at drikke rigeligt med vand for at få skyllet dette affald ud af kroppen.
Under fasten har Helligånden bedre mulighed for at give os mere af Gud. Når fasten løser op og fjerner spændinger i kroppen, virker det også frigørende for vores indre.
På dette sted ønsker jeg at give dig et meget vigtigt råd:
Hvis du aldrig har prøvet en lang faste, så spring ikke bare ud i en faste af længere varighed.
Du kan starte med at undlade et måltid eller to et stykke tid. Afprøv og bliv kendt med din krops reaktion på dette.
Prøv dig derefter frem en dag eller to; nedtrap med kaffe i de sidste dage op til en faste, da du ellers kan opleve at få hovedpine.
Bibelen viser os mange steder hvilke herlige resultater, der kom ud af bøn og faste.
Faste er faktisk et revolutionerende kampmiddel for menighederne og for den enkelte. Og når vi ser på de mange, som på grund af fysisk såvel som psykisk sygdom tilbringer år efter år i den yderste nød, så skal vi nok tage Jesu formaning alvorlig, som lyder (Matt. 17,21): – ”Den slags fordrives kun ved bøn og faste.” Faste, indvielse og bøn er, som jeg ser det, døren, vi skal gå igennem, hvis vi søger nådegaver og tjeneste for Herren.
Du kan så spørge, hvornår er det godt at faste?
En faste kan du bestemme dig for når som helst. Men der er nok tider i ens liv, hvor det kan være særligt aktuelt. Fx under prøvelser, under kampe, når man er i mørke, når man er under angreb. Også når tvivlen angriber, og når du står foran vigtige beslutninger.
Man ser fra Bibelen, at når Israels folk kom i nød og i kritiske situationer, så blev de opfordret til at faste og bede. Så kom Gud dem til hjælp, og så skete ofte det fantastiske: Gud vendte den umulige situation til noget godt. Gud vil gøre det samme for os i dag, som han gjorde for Israels folk. Gud har ikke forandret sig.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Kære Orla Lindskov
Jeg har lige fået lyst til at skrive dette brev til dig.
Anledningen er, at jeg ikke mere kan tåle min allergi-medicin, efter at du bad Jesus helbrede mig for allergi.
Men det gør faktisk ikke spor, for mine tre allergiformer er væk. Der er gået 4 måneder, og jeg reagerer ikke allergisk mere overfor de ting, der før forbønnen udløste allergiske reaktioner.
Det vil jeg hermed gerne sige Jesus og dig tak for.
Bliv endelig ved med det arbejde, du gør.
A.

Min oplevelse:

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne melde tilbage, at jeg i skrivende stund er helt fri for de smerter, som skyldtes gigt og fejlbevægelser.
Jeg tilskriver det salvedugen, som til stadighed ligger under min hovedpude og bringer velsignelse.
Kærlig hilsen fra
En taknemmelig kvinde