Kommentar til Kartoffel-ferien

Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th.
6400 Sønderborg

Jeg startede i skolen i begyndelsen af april 1946 og afsluttede ved konfirmationen i slutningen af marts 1953. Dengang begyndte skoleåret 1. april.
I artiklens 3. spalte oplyses det, at det i 1899 blev fastlagt at kartoffelferien skulle være i uge 42. Det hørte eller så vi aldrig noget om hen mod midten af 1900-tallet. Kartoffelferien blev ofte lokalt fastlagt i skolen, når læreren enten ved samtale med bønderne eller ved spørgsmål til de store børn fik oplyst, hvornår der var gang i kartoffeloptagningen.
Børnene hjalp ikke kun i forældrenes landbrug, men havde ofte arbejde rundt på én eller flere gårde. Sådan var det også for mig og flere af mine søskende. Det oplevede vi ikke som noget problem eller udnyttelse, men som værdsættelse. I 1950 – 1951 var jeg daglejer forskellige steder ligesom min far. Nogle anmodninger / tilbud havde han med hjem til mig. Andre fik min mor til mig i sin systue (havearbejde). I starten af juni 1951 rejste jeg – frivilligt – 50 km hjemmefra for at arbejde på en gård, hvor jeg var indtil slutningen af oktober 1952, hvor jeg – lidt forsinket – skulle hjem til konfirmationsundervisningen. (Forkortet, red.)

I Udfordringen uge 41 kunne man læse om kartoffelferie i ”gamle dage”.