Livets korthed

Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved

En missionærven var en gang hjemme på besøg og sagde til mig efter at have ryddet op i nogle ting i sit barndomshjem: ”Pludselig slog det mig, at livet er kort!” Han var da kun 40 år gammel.
Jeg hører tit de ældre tale sådan, men han var kun 40 og bevidst – guddommeligt bevidst – om det, vi ind imellem kalder (og forhåbentlig ikke som en kliché) ”livets korthed, dødens vished og evighedens længde.”
Jeg spørger stundom ældre medkristne: ”Er det en behagelig eller ubehagelig tanke for dig, at du snart skal dø?” De fleste bryder sig ikke om spørgsmålet, men klynger sig krampagtigt til jordelivet.
(Forkortet, red.)