Pilgrimscenter i Maribo

En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal gør det muligt at oprette et pilgrims- og besøgscenter i Maribo.
Centeret kommer til at ligge som nabo til Domkirken – og i forbindelse med ruinerne fra det gamle Sankt Birgitta-kloster – på adressen Klostergade 16-20.
Indenfor de seneste år har der vist sig øget interesse for pilgrimsvandringer og for nye måder at møde kirken på.
På Lolland-Falster er der ved at udvikle sig et større rutenet af vandre- og cykelstier, som gør det muligt for besøgende at opleve landsdelens kirke- og kulturskatte. Centeret skal derfor formidle de muligheder, som ligger i denne form for ”oplevelses-turisme” og danne ramme for konferencer, møder og kulturelle aktiviteter med et kirkeligt og eksistentielt indhold.
Centeret har også et økumenisk sigte, bl.a. i form af et samarbejde med Sankt Birgitta-søstrene i Maribo om retræter.
Bodil