Barnedåb og genfødsel

Jens Erik Rasmussen
tømrer og gademissionær
Båstrupvej 17, Hedensted

Som medlem af Folkekirken gennem mere end 70 år er der en sag, der i stigende grad generer mig.
Det er præstens dåbstiltale til det døbte spædbarn, hvor det lyder: “Den almægtige Gud, Vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ——–“
Vore frikirkebrødre må ryste på hovedet. Hvad værre er: Vi har ikke bibelsk belæg for at sige, at genfødsel for det spæde barn sker i dåbsøjeblikket. At nogle kan blive genfødt i barnedåben, berettiger ikke til at fastslå, at alle bliver det!
Med et langt liv på arbejdsmarkedet – og nu som “gadepræst” i Vejles natteliv gennem 16 år har jeg mødt hundredvis/tusindvis af mennesker, døbte og konfirmerede, hvorom jeg må tænke: De er ikke genfødte kristne og har næppe nogensinde været det..!
Af den engang i Norden kendte teolog og dr.phil. Olav Valen-Sendstad udkom i 1954 bogen: “Opgør om den lutherske dåpslære”, – gid denne bog måtte blive draget frem af støvet og læst af vore biskopper, provster og præster! For det kan kun skade vor kirke, – og de døbte – at vi stadig fastholder et levn af det katolske (?) i vor lutherske dåbspraksis, noget som ikke har hold i virkeligheden. Og det er et spørgsmål, om denne sammenkobling af spædbarnsdåb og genfødsel har været Luthers egen opfattelse?
Jeg er ikke imod barnedåb og har som missionær i Etiopien forestået mange dåb af spæde.
Men når talen er om barnedåb og genfødsel, er vi inde på et område, hvor alene Gud har indsigt!
Og hans tilsagn til os i dåben: at ville dele sit evige liv med os, er så ufatteligt stort, at vi ikke har behov for at føje ekstra til.