Kongen kommer

Af Samuel Roswall Jurist, forfatter og tidligere redaktør af LM’s tidsskrift ’Budskabet’.
Af Samuel Roswall
Jurist, forfatter og tidligere redaktør af LM’s tidsskrift ’Budskabet’.

Hvorfor viste Jesus sig ikke som den sejrrige konge, som folket havde forventet, og som Esajas havde profeteret om? Fordi Jesu herredømme først fuldføres ved hans andet komme.

Det er første søndag i advent. Derfor kan vi passende begynde med at ønske hinanden godt nytår.

I den kristne menighed spørger vi måske om, hvad vi kan forvente os af det nye år. Tør vi forvente, at Gud vil besøge os og gribe ind, så mennesker bliver draget ind i hans fællesskab eller bliver fornyet i det fællesskab?
Søndagens prædiketekst inviterer os til at være med i Jerusalem Palmesøndag. Så lad os da prøve at gøre os til ét med dagens sceneri. Hvordan skal vi forstå det?
Der var gang i den. Men prangende så det egentlig ikke ud. Var Jesus så bare kommet på en stridshest… Men et æsel?

Folket håbede, Jesus var en helt

Alligevel skete der noget. En stor folkeskare bredte kapper ud på vejen og skar grene af træerne, som blev strøet på vejen. Og så råbte de med et ekko af en af Israels gamle halleluja-salmer: Herre, frels dog .. Velsignet være han som kommer i Herrens navn! (Sl 118,25-26). Hvorfor kunne manden på æslet få sådan en velkomst?
Israels folk måtte helt naturligt gøre et tankespring tilbage til en af deres profeter, nemlig Zakarias, som i kap 9,9-10 skriver: Bryd ud i jubel, Zions datter … Se din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel … Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene…
Sådan lød det, godt 500 år før Jesus blev født. Og nu kom han – netop på et æsel. Nu så de ordet opfyldt lige for deres øjne. Nu kom den ventede konge. Godt nok på et æsel, men altså netop på et æsel, som forudsagt. Nu skulle krigens redskaber tilintetgøres og æselkongen herske til jordens ender. Og efter indtoget tog den nye konge fat. På tempelpladsen væltede han vekselerernes borde og duehandlernes bænke. Jo, han var en rigtig sejrrig konge, som profeten havde forudsagt.
Og så …

Jesus viste sig som helt, da han væltede bordene på tempelpladsen, men så blev han korsfæstet. Var han blot endnu en åndelig fupmager? Nej, hans rige - som der var profeteret om - skulle først opfyldes ved hans andet komme. Billedet er fra den nye serie The Bible.
Jesus viste sig som helt, da han væltede bordene på tempelpladsen, men så blev han korsfæstet. Var han blot endnu en åndelig fupmager? Nej, hans rige – som der var profeteret om – skulle først opfyldes ved hans andet komme. Billedet er fra den nye serie The Bible.
Var Jesus blot en svindler?

I samme uge blev han taget til fange og korsfæstet som en af datidens forbrydere. Var Jesus blot én af datidens åndelige svindlere? Var Zakarias en falsk profet? Eller havde alle, der satsede på Jesus, misforstået ham? I hvert fald oser frustrationen ud af det, som to af hans disciple sagde: Vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel (Luk 24,21).
Til gengæld var der nogle, der mente, at det nu var bevist, at Jesus var en svindler. De stod skadefro ved korset langfredag og sagde: Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham (Matt 27,42).
Var der noget, Jesus ønskede mere, end netop at nogle kom til tro? Men han blev altså på korset – så det til sidst kunne blive sandt: Det er fuldbragt. Og det skete virkelig. Med Jesu gerning kan intet skille et menneske fra Gud.

Profetien opfyldes ved, at Jesus kommer igen

Jamen, hvad skulle der så blive af de store ord af profeten Zakarias? Ord om ophør af krig og fredens komme? I den forbindelse er det vigtigt at lægge mærke til, hvad han fortalte sine disciple inden langfredag.
Tirsdag og onsdag (12. og 13. nisan) flyttede Jesus sin undervisning til Oliebjerget. Men inden han forlod tempelpladsen fortalte han, at han engang i fremtiden – når han kommer til jorden igen – i magt og megen herlighed, så vil han endnu en gang få en stor modtagelse. Til den tid skal det igen lyde: ”Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn” (Matt 23,39).
Profeten havde ikke sagt, at Jesus skulle komme to gange. Men hans forudsigelser skulle altså opfyldes ved, at Herren skulle komme til jorden to gange.

Søndagens tekst: Matt. 21:1-9

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Messias’ indtog i Jerusalem
1Da de nærmede sig landsbyen Betfage på Olivenbjergets skråning tæt ved Jerusalem, sagde Jesus til to af sine disciple: 2»Gå hen til den landsby, I ser foran jer. Der vil I hurtigt få øje på et æsel, som står bundet med sit føl ved siden af. Løs æslet og kom hen til mig med dem. 3Hvis nogen stiller jer spørgsmål, skal I bare sige: Herren har brug for dem, men han vil straks sende dem tilbage.«
4På den måde gik det i opfyldelse, som Gud havde talt gennem profeten:
5»Sig til Jerusalems indbyggere:
Se, jeres konge er på vej!
Han er ydmyg og rider på et hanæsel –
det er et æselføl.«
6De to disciple gjorde, som Jesus havde sagt. 7De hentede hunæslet og det unge hanæsel og lagde deres kapper på dem, hvorefter Jesus satte sig op på æselføllet. 8Mange mennesker i mængden bredte deres kapper ud på vejen foran ham, mens andre lagde palmegrene ud, alt sammen for at hylde ham. 9Og både de, der gik foran, og de, der gik bagved, råbte:
»Hoshana, Davids Søn!
Velsignet være den, som kommer i Herrens navn!
Hoshana til Gud i det Højeste!«


Artiklen fortsætter efter annoncen: